Hoàng Lê nhất thống chí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoàng Lê nhất thống chí by Mind Map: Hoàng Lê nhất thống chí

1. Tác Giả

1.1. Nhóm tác giả dòng họ Ngô Thì

1.2. 2 tác giả chính : Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du

1.3. Những cây bút trung thực, tiến bộ, phản ánh chân thực lịch sử

2. Tác Phẩm

2.1. Thể loại

2.1.1. Thể chí

2.1.2. Tiểu thuyết lịch sử chương hồi

2.2. Ngôn ngữ : Chữ Hán

2.3. Nội dung : Tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử đầy biến động nước ta trong khoản hơn 30 năm cuối TKXVIII và mấy năm đầu TKXIX

2.4. Nghệ thuật

2.4.1. Cốt truyện phong phú

2.4.2. Lối kể chuyện hấp dẫn

2.4.3. Vừa tôn trọng lịch sử, vừa có những sáng tạo độc đáo

3. Đoạn trích

3.1. Vị trí : Hồi thứ 14

3.2. Tóm tắt : Dựa vào các mốc thời gian, sự kiện

4. Hình tượng vua Quang Trung

4.1. Nhà ãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ

4.2. Có trí tuệ sáng suốt, ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng

4.2.1. Sáng suốt trong cách nhận định, phân tích tình hình

4.2.2. Khẳng định không quá 10 ngày sẽ đuổi được quân Thanh

4.3. Tại dụng binh như thần

4.3.1. Tài cầm quân

4.3.1.1. Tổ chức đội quân chỉnh tề, nghiêm minh

4.3.1.2. Thấu hiểu lòng binh sĩ, biết khích lệ lòng quân

4.3.2. Tài dùng tướng

4.3.2.1. Hiểu rõ điểm mạnh, yếu của từng tướng

4.3.2.2. Nghiêm khắc với các tướng lĩnh

4.3.2.3. Công bằng khi khen thưởng, nín nhịn để giặc sinh chủ quan

4.3.2.4. Mở cơ hội cho tướng lập công chuộc tội

4.3.3. Tài đánh trận

4.3.3.1. Hành quân thần tốc

4.3.3.2. Chọn thời điểm độc đáo, khó lường

4.3.3.3. Chiến thuật linh hoạt, thắng áp đảo, khiếp vía kẻ thù

4.3.3.4. Đích thân đốc suất đại binh trên chiến trận

4.3.4. Tài dùng tướng

4.4. Tại dụng binh như thần

5. Sự thảm bại của quân xâm lược nhà Thanh

5.1. Tướng lĩnh

5.1.1. Tôn Sĩ Nghị

5.1.1.1. Cầm đầu hơn 20 vạn quân Thanh tiến vào Thăng long dễ dàng

5.1.1.2. Kiêu căng, tự mãn, chủ quan

5.1.1.3. Bất tài

5.1.1.4. Hèn nhát, tham sống, sợ chết

5.1.2. Các tướng lĩnh khác

5.1.2.1. Đầu hàng

5.1.2.2. Bỏ chạy

5.1.2.3. Thắt cổ tự tử

5.2. Quân lính

5.2.1. Một đám ô hợp, buông lỏng kỉ cương

5.2.2. Không có tinh thần chiến đấu

5.2.3. Thất bại nhục nhã

6. Số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống

6.1. Vì quyền lợi bản thân và dòng họ mà bán nước hại dân, khi có biến, trở thành kẻ không nhà, nếm mùi đói khổ, nhục nhã

6.2. Chạy bán sống bán chết, cướp cả thuyền của dân để qua sông

6.3. Chạy sang Trung Quốc phải cải trang giống người Mãn Thanh

6.4. Cuối cùng gửi nắm xương tàn nơi đất khách