SƠ ĐỒ QUYỀN LỢI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LINH HOẠT CỦA CHỊ NGUYỄN THỊ THU THỦY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SƠ ĐỒ QUYỀN LỢI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LINH HOẠT CỦA CHỊ NGUYỄN THỊ THU THỦY by Mind Map: SƠ ĐỒ QUYỀN LỢI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LINH HOẠT  CỦA CHỊ NGUYỄN THỊ THU THỦY

1. BẢO VỆ NHÓM QUYỀN LỢI SỐNG

1.1. QUỸ NẰM VIỆN: 500tr đồng Bảo vệ KH đến 70 tuổi, Mệnh giá nằm viện là 500K/ ngày nằm viện. Có 1.000 ngày suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, và một năm nằm viện 90 ngày/ năm.

1.1.1. NẰM VIỆN DO BỆNH CHUBBLÌE CHI TRẢ 500K/NGÀY NẰM VIỆN (Chi trả từ ngày đầu tiên và tối đa được hưởng nằm viện 90 ngày / năm)

1.1.2. NẰM VIỆN DO TAI NẠN CHUBBLIFE CHI TRẢ 750K/NGÀY (Chi trả từ ngày đầu tiên, và tối đa được hưởng nằm viện là 45 ngày / năm với mệnh giá 750k/ ngày, và suốt quá trình hợp đồng không vượt quá 100 ngày)

1.1.3. NẰM VIỆN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU CHUBBLIFE CHI TRẢ 1TR/ NGÀY (Chi trả từ ngày đầu tiên và tối đa được hưởng nằm viện là 45 ngày/ năm, và suốt quá trình thời hạn hợp đồng không vượt quá 100 ngày

1.1.4. HỖ TRỢ PHẪU THUẬT: Yêu cầu ca phẫu thuật phải mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống)

1.1.4.1. PHẪU THUẬT THÔNG THƯỜNG: Hỗ trợ 10 lần mệnh giá tương đương 5tr/1 lần phẫu thuật, như mổ ruột thừa, cắt Ampidan, mổ nội soi

1.1.4.2. PHẪU THUẬT ĐẶC BIỆT: Chubblife hỗ trợ 20 lần mệnh giá tương đương 10tr/lần phẫu thuật, (Yêu cầu ca phẫu thuật liên quan đến mổ hộp sọ và lồng ngực )

1.2. QUỸ TAI NẠN MỞ RỘNG: 1 tỷ đồng Bảo vệ KH đến 70 tuổi. Chubblife Chi trả theo tỷ lệ mức độ tổn tưởng từ 1% - 100% mệnh giá ( tức 1 tỷ )

1.2.1. CHẤN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP DO TAI NẠN Chubblife chi trả 1-50% mệnh giá (không vượt quá 300tr)

1.2.2. CHẤN THƯƠNG NỘI TẠNG Chubblife chi trả từ 2-10%

1.2.3. BỎNG DO TAI NẠN Chubblife chi trả từ 25-100% mệnh giá (Không vượt quá 600tr)

1.2.4. TÀN TẬT DO TAI NẠN Chubblife chi trả từ 10%-100% mệnh giá)

1.2.5. TÀN TẬT DO MỞ RỘNG DO TAI NẠN Chubblife chi trả từ 1% - 50% mệnh giá

1.3. QUỸ NAN Y THEO MỨC ĐỘ: 500tr đồng Bảo vệ KH đến 70 tuổi. Chi trả theo mức độ của bệnh Nan y. Trong mọi trường hợp tối đa là 500tr đồng.

1.3.1. NAN Y MỨC ĐỘ 1: Chubblife chi trả 30% x 500tr mệnh giá quỹ Nan y = 150tr. đồng

1.3.2. NAN Y MỨC ĐỘ 2 : Chubblife chi trả 60% x 500tr mệnh giá quỹ Nan y = 300 tr đồng. Và được miễn khoản khấu trừ của QL Nan y này.

1.3.3. NAN Y MỨC ĐỘ 3: Chubblife chi trả 100% x 500tr mệnh giá quỹ Nan y = 500tr đồng.

1.4. QUỸ THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN: 200tr đồng Bảo vệ KH đến 70 tuổi, tối đa là 200tr đồng

1.4.1. MẤT 2/6 BỘ PHẬN QUAN TRỌNG như 2 mắt, 2 tay, 2 chân, hoặc 1 mắt 1 tay, 1 mắt 1 chân, 1 tay, 1 chân. Chubblife chi trả 100% Quỹ TTTBVV tức 200tr

1.4.2. MẤT 81% SỨC KHỎE TRỞ LÊN Chubblife chi trả 100% mệnh giá Quỹ TTTBVV tức 200tr

2. BẢO VỆ NHÓM QUYỀN LỢI TỬ VONG Bảo vệ KH đến 99 tuổi. Loại trừ liên quan đến 1. HIV 2. Tự tử trong vòng 24 tháng 3. Vi phạm tội hình sự 4. Trục lợi BH

2.1. TỬ VONG DO BỆNH, GIÀ, ... Chubblife chi trả 100% Quỹ sinh mạng là 1 tỷ hoặc GTTK nếu lớn hơn 1 tỷ + TKTL nếu có

2.2. TỬ VONG DO TAI NẠN

2.2.1. Do Tai nạn thông thường như: điện giật, rắn cắn, đuối nước, giao thông... Chubblife chi trả 100% mệnh giá Quỹ Tai Nạn là 1 tỷ + 100% mệnh giá Quỹ sinh mạng là 1 tỷ. Tổng 2 tỷ

2.2.2. Do Tai nạn trên PTCC như xe bus, tàu hỏía, máy bay, tàu phà....Có điểm đi, điểm đến rõ ràng và phải Có vé, Chubblife chi trả 200% mệnh gía Quỹ Tai Nạn là 2 tỷ + 100% mệnh giá Quỹ sinh mạng là 1 tỷ. Tổng 3 tỷ

2.2.3. Do Tai nạn khi đi du lịch nước ngoài (ra khỏi lãnh thổ Việt Nam) qua công ty lữ hành du lịch hợp pháp Chubblife chi trả 300% mệnh giá Quỹ tai nạn là 3 tỷ + 100% mệnh giá Quỹ sinh mạng là 1 tỷ. Tổng 4 tỷ

3. QUYỀN LỢI TÍCH LŨY

3.1. QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN Ở TUỔI 60 với số tiền tại GTTK lãi suất 4-6%

3.2. QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG: 100% khoản lãi trung bình hàng năm của GTTK trong 4 năm HĐ trước đó. Tương đương với 25% tổng các khoản lãi đã tính cho GTTK trong 4 năm trước đó. Đóng phí đầy đủ và HĐ chưa từng mất hiệu lực.

3.3. THƯỞNG TUỔI VÀNG Ở TUỔI 75: Hoàn lại 50% phí BH rủi ro đã trích suốt thời gian HĐ có hiệu lực.

3.4. QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN: 100% GTTK tại thời điểm đáo hạn.