Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Internasjonalisering av økonomien by Mind Map: Internasjonalisering av økonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Internasjonalisering av økonomien

utfordringer i regional politikk

Enkeltmenneske velger domstoler fremfor politikere

må ta hensyn til andre steder også, politikk blir mer komplisert

ressurs og miljøproblemer

mer konkurranse og krav om større ytelse

mektige land flytter forurensinga til fattigere land

kjøpe seg ut av problemer

større økonomisk aktivitet

økt befolkningsvekst

internasjonal konkurranse

klær produseres billig i fattigere land

mer ubalanse i verdensøkonomien

krav og utdanning større

alt blir sammenliknet internasjonalt

endring i næringslivet

redelig eller billig?

internasjonalt press

verdier forandres

internasjonal etikk

frekke metoder for penger som går utover andre land

internasjonalt samarbeid

solidaritet svekkes

konflikter ulike befolkningsgrupper øker

ikke bare penger, men varer og tjenester også

private kan svekke det offentlige

handel blir enklere og billigere

resultat av teknologiske fremskritt

politiske valg

verden blir mindre!

informasjon blir lettere tilgjengelig