Internasjonalisering av økonomien

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internasjonalisering av økonomien by Mind Map: Internasjonalisering av økonomien

1. utfordringer i regional politikk

1.1. Enkeltmenneske velger domstoler fremfor politikere

1.2. må ta hensyn til andre steder også, politikk blir mer komplisert

2. ressurs og miljøproblemer

2.1. mer konkurranse og krav om større ytelse

2.2. mektige land flytter forurensinga til fattigere land

2.3. kjøpe seg ut av problemer

3. større økonomisk aktivitet

4. økt befolkningsvekst

5. internasjonal konkurranse

5.1. klær produseres billig i fattigere land

5.2. mer ubalanse i verdensøkonomien

5.3. krav og utdanning større

5.4. alt blir sammenliknet internasjonalt

6. endring i næringslivet

6.1. redelig eller billig?

6.2. internasjonalt press

7. verdier forandres

8. internasjonal etikk

8.1. frekke metoder for penger som går utover andre land

9. internasjonalt samarbeid

9.1. solidaritet svekkes

9.2. konflikter ulike befolkningsgrupper øker

10. ikke bare penger, men varer og tjenester også

11. private kan svekke det offentlige

12. handel blir enklere og billigere

12.1. resultat av teknologiske fremskritt

12.2. politiske valg

13. verden blir mindre!

13.1. informasjon blir lettere tilgjengelig