Skolebiblioteksudvikling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skolebiblioteksudvikling by Mind Map: Skolebiblioteksudvikling

1. Afvikling

1.1. Bestille engangsmaterialer

1.2. Bippe bøger ud/ind

1.3. Klargøre CFU materialer

1.3.1. Nyt punkt

1.4. Sætte bøger på plads

1.5. Bestilling af klassesæt

1.6. Reservationer

2. Udvikling

2.1. Vejledning af lærere

2.1.1. LUS

2.1.2. Spotkurser

2.1.3. Sparringspartner i årsplanlægning

2.1.4. Indkøb af nye materialer

2.1.5. Brug af digitale læremidler

2.2. Vejledning af elever

2.2.1. Læsning

2.2.2. Prøveform B

2.2.3. LUS

2.2.4. Læsetrup

2.3. Samarbejde med..

2.3.1. IT

2.3.2. Læsevejleder

2.3.3. Ledelsen

3. Tradition

3.1. Præsentation af nye bøger

3.2. Udstillinger

3.3. Biblioteksundervisning

3.4. Bogvalg

3.5. Happenings på bib.

3.6. Vejledning ved projekt

3.7. Samarbejde med Læsevejleder

3.8. Oprydning og kassering af bøger