Fra land til by

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fra land til by by Mind Map: Fra land til by

1. Nyt punkt

2. Udskiftningen

2.1. Dyrkningsfællesskabet ophører

2.2. De fattige mister bymarken

3. Industrialisering

3.1. Nye fabrikker

3.2. Arbejde

3.3. Bolig

4. Mekanisering af landbruget

4.1. Færre medhjælpere

4.2. Brug for maskiner

5. Jernbanen

5.1. Stationsbyer

5.2. Nye typer af arbejde

5.3. Lettere transport

6. Mejerier

6.1. Nye jobs

6.2. Bedre produkter

7. Erhverv

7.1. Færre i landbruget

7.2. Flere i industrien

8. Nyt punkt