Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fra land til by by Mind Map: Fra land til by
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Fra land til by

Hvad skete der i Danmark efter 1850? Hvorfor flytte folk?

Nyt punkt

Udskiftningen

Dyrkningsfællesskabet ophører

De fattige mister bymarken

Industrialisering

Nye fabrikker

Arbejde

Bolig

Mekanisering af landbruget

Færre medhjælpere

Brug for maskiner

Jernbanen

Jernbanen ændrer landskab og folk

Stationsbyer

Nye typer af arbejde

Lettere transport

Mejerier

Nye jobs

Bedre produkter

Erhverv

Dette er en test

Færre i landbruget

Flere i industrien

Nyt punkt