ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ by Mind Map: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1. การปฏิบัติตน เมื่อเกิดลมพายุไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้ง มื่อลมพายุพัดกิ่งไม้ล้มทับที่อยู่อาศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

2. สาเหตุ แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ำ

3. การปฏิบัติตน ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและที่สูงพ้นจากน้ำที่ท่วม

4. ไฟป่า

4.1. ผลกระทบ ทำให้เกิดแผ่นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด สิ่งก่อสร้างพังทลาย

4.2. สาเหตุ ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทัน และการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนไว้

4.3. ป้องกัน พยายามควบคุมสติ ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวน หากอยู่ในอาคารสูง ต้องรีบออกจากอาคารโดยเร็ว ถ้าอยู่ให้ยทนหรือหมอบในที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง

4.4. การปฏิบัติตน ระวังอย่าสูดควันไฟและควรหลบให้พ้นจากสิ่งของติดไฟที่อาจหล่นลงมา

5. การปฏิบัติตนใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟ เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็นและ

6. สาเหตุ หินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น

7. อุทกภัย

7.1. สาเหตุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินมีการสั่นสะเทือน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแรงบางอย่างที่อยู่ใต้พื้นโลก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นของแผ่นดินไหวจะกระจายไปสู่บริเวณส่วนต่างๆของโลก

7.2. การป้องกัน สร้างเส้นทางคมนาคมโดยคำนึงถึงมวลน้ำที่จะไหลผ่านสะดวกไม่ตัดไม้ทำลายป่า

7.3. ผลกระทบ ที่พักอาศัยและยานพาหนะเสียหาย มีผู้เสียชีวิต และผู้คนสูญหาย

8. วาตภัย

8.1. สาเหตุ แรงดันในอากาศต่ำลงมากกว่าในบริเวณรอบๆ พื้นที่หนึ่ง พร้อมกับมีแรงดันอากาศสูงเกิดขึ้นรอบ ๆ พื้นที่นั้น การรวมของแรงปะทะต่าง ๆ ก่อให้เกิดลม

8.2. ผลกระทบ ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหาย

8.3. การป้องกัน ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน

9. ภูเขาไฟระเบิด

9.1. ผลกระทบ เกิดคลื่นสึนามิ ขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร

9.2. การป้องกัน สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน ตกลงกันในครอบครัวว่าจะติดต่อกันอย่างไรด้วยวิธีไหน ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

10. สึนามิ

10.1. ผลกระทบ ส่งผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยังส่งผลกระทบต่ออาชีพ

10.2. การปฏิบัติตน ให้ออกห่างจากชายฝั่งหรือแม่น้ำทันที แล้วอพยพขึ้นสู่ที่สูงเช่นอาคารที่มั่นคงแข็งแรง

10.3. วิธีป้องกันควรสังเกตและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง

11. แผ่นดินถล่ม

11.1. สาเหตุ ฝนตกหนัก การกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำ

11.2. การปฏิบัติตน อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย โดยให้ห่างจากแนวการไหลของดิน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ

11.3. ผลกระทบ เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายเพิ่มขึ้น ต้นน้ำจะถูกทำลายตามมา จึงเกิดภาวะแห้งแล้ง

11.4. การป้องกัน วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า และเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ที่มีระบบรากแก้วเพื่อยึดเหนี่ยวชั้นดิน