Психологія як наука

УМ-102

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія як наука by Mind Map: Психологія як наука

1. Значущість курсу

1.1. гуманізація суспільства

1.2. долання технократизму мислення

1.3. фундаменталізація професійної підготовки

1.4. підвищення якості професійної підготовки

1.5. демографічний підхід

2. Особистісна значущість курсу

2.1. розуміння себе та інших

2.2. шлях до самовдосконалення, саморозвитку

2.3. підвищення ефективності власної життєдіяльності

3. Психологія- це ...

3.1. ...наука про закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки як особливої форми відображення чи існування матерії.

3.2. Психологія від давньогрецьк. слів псюхе – душа та логос – учення, наука.

4. психологія вивчає:

4.1. 1.Психічні процеси, стани, властивості;

4.2. 2.Закони виникнення, розвитку та перебігу психічної діяльності;

4.3. 3.Становлення психічних властивостей людини.

5. Психологія

5.1. природничі науки

5.2. соціальні науки

5.3. точні науки

6. Джерела знань психологіІ:

6.1. народна психологія

6.2. життєва психологія

6.3. релігійна психологія

6.4. парапсихологія

7. Напрями та школи психології

7.1. Біхевіоризм

7.2. Психоаналіз (фройдизм)

7.3. Ґештальтпсихологія

7.4. Гуманістична психологія

7.5. Трансактний аналіз

7.6. Психологія діяльності

8. Методи психологіі

8.1. Основні методи

8.1.1. експеримент природний і лабораторний

8.1.2. спостереження

8.2. Допоміжні методи

8.2.1. бесіди

8.2.2. анкети

8.2.3. інтерв'ю

8.2.4. тести

8.2.5. вивчення продуктів діяльності