Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÂU HỎI by Mind Map: CÂU HỎI

1. QUYỀN LỰC

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Thẩm quyền chính thức và hợp pháp của nhà lãnh đạo

1.1.2. Thông qua 3 đặc trưng

1.1.2.1. Gắn với vị trí chứ không phải gắn với con người

1.1.2.2. Phân cấp từ trên xuống theo chiều dọc

1.1.2.3. Phải được sự chấp thuận của cấp dưới

1.2. Nguồn gốc

1.2.1. Sự phân chia các nhóm người trong xã hội

1.2.2. Bên thứ ba đứng ra giải quyết các tranh chấp các mâu thuẫn về lợi ích của các giai cấp (nhà nước)

1.2.3. Tâm lý đám đông cùng có một cảm giác đối với một cá nhân do

1.2.3.1. Năng lực của chính cá nhân đó

1.2.3.2. Sự lầm tưởng của đám đông

2. TẦM HẠN QUẢN TRỊ

2.1. Định nghĩa

2.1.1. dùng để chỉ về số lượng nhân viên cấp dưới mà các nhà quản trị phải có trách nhiệm điều hành, quản lý, kiểm soát dựa vào quy mô của công ty.

2.2. Tầm hạn quản trị rộng

2.2.1. chỉ số lượng các nhân viên có trong doanh nghiệp mà những nhà quản lý có thể điều khiển bằng một cách tối ưu nhất

2.3. Tầm hạn quản trị hẹp

2.3.1. phụ thuộc vào số lượng nhân viên để nhà quản trị có thể đưa ra những cách điều khiển sao cho hữu hiệu nhất.

2.3.1.1. tốt nhất là từ 3 - 9 nhân viên.

3. TRÁCH NHIỆM

3.1. - Là một mặt của vấn đề quyền lực

3.2. - Thể hiện nghĩa vụ trong việc thực hiện một công việc hay một hoạt động được phân công

3.3. - Các nhà quản trị thường được trao quyền lực tương xứng với trách nhiệm

4. PHÂN QUYỀN

4.1. - Là quá trình chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những giới hạn nhất định

4.2. - Là xu hướng phân tán quyền ra quyết định

4.3. - Là cơ sở để thực hiện ủy quyền

5. ỦY QUYỀN

5.1. ĐỊNH NGHĨA

5.1.1. là quá trình các nhà quản trị giao quyền và trách nhiệm cho những người giữ vị trí thấp hơn

5.1.2. ủy quyền công việc tức là giao cho họ

5.1.2.1. Trách nhiệm

5.1.2.2. Quyền hạn

5.1.2.3. Nguồn lực

6. LÝ DO CÁC NHÀ QUẢN TRỊ NGẠI PHÂN QUYỀN, ỦY QUYỀN

6.1. - Lo ngại cấp dưới thất bại (không có sự tin tưởng vào trình độ và năng lưc của nhân viên cấp dưới)

6.2. - Sợ tốn thời gian huấn luyện cấp dưới

6.3. - Thích thú với công việc

6.4. - Sợ mất mát quyền lực

6.5. - Lo lắng về kết quả thực tiễn

6.6. - Lo ngại về năng lực vượt trội của cấp dưới