Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

E-Commerce by Mind Map: E-Commerce
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

E-Commerce

Overview

E-Commerce & E-Business

E-Commerce, Thanh toán trực tuyến

E-Commerce + MIS, E-com via E-Buz

Khái niệm TMĐT

Doanh nghiệp, Marketing, E-Marketing, Sell, Sell, Distribution, Distribution, Payment, E-Payment

Goverment, Infrastructure, Message, Base Rule, Specialized Rule, Applications

Các giai đoạn phát triển TMĐT

Untitled

Thương mại online và offline

Untitled

Đánh giá TMĐT của DN

7C

7C

Infrastructure

Thông tin trên môi trường mạng

Text, number

Picture, Image, Đặc điểm, Được số hóa (01010001011000), Được đo lường (bit,Byte...b/s, Mb/s), Mạng Internet hoàn toàn không an toàn, Xác định được nguồn gốc nhưng không đủ cơ sở pháp lý

Audio/Sound

Video/Movie

Cơ sở hạ tầng pháp lý

Thông điệp điện tử, Thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử, Phương tiện điện tử, Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự, Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng........ bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, Bảo mật dữ liệu, Chứng thực tính không chối bỏ thông điệp dữ liệu

Chứng từ điện tử và hợp đồng điện tử: Chữ ký điện tử được chấp nhận về mặt pháp lý nên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận giá trị pháp lý của chứng từ và hợp đồng điện tử

Giao dịch điện tử: Là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng mạng máy tính, Mạng LAN, WAN, Mạng INTRANET, Mạng EXTRANET, Mạng INTERNET

Hạ tầng chứng thực điện tử, Hạ tầng Khóa công khai (PKI - Public Key Infrastructure ) và chứng thực điện tử (CA - Certificate Authority)

Cơ sở hạ tầng thanh toán

Cổng thanh toán điện tử, Quy trình thanh toán điển hình, Cổng thanh toán Ngân lượng, Quy trình giao dịch trực tuyến của Ngân lượng

Bảo mật trong TMĐT

An ninh TMĐT, Kẻ mạo danh (Phishing), Kẻ trộm (Sniffer), Phát tán vi rút, Tấn công từ chối dịch vụ (DoS, DDoS)

Bảo mật/An toàn TMĐT, Tường lửa (FireWall), Mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network), Mã hóa dữ liệu

Did you know?

Thông kê

Mobile vision

E-com models

Catalog trực tuyến

Cơ sở dữ liệu về sản phẩm

Gắng kết với các công cụ hiển thị, Khả năng kết nối, tích hợp quá trình mua và bán..., Tổ chức danh mục các sản phẩm, Catalog, Thu nhận đánh giá, nhận xét khách quan từ các khách hàng trước đó, Phản hồi, Phát triển các hệ thống MIS và phân tích dữ liệu khách hàng trực tuyến, MIS, Cá biệt hóa theo hành vi khách hàng, Khả năng tùy biến

Gắng kết các công cụ tìm kiếm

Siêu thị trực tuyến

Website bán hàng trực tuyến, Catalog trực tuyến, Thanh toán trực tuyến, Diễn đàn mua, bán, trao đổi, Quản lý thành viên và ưu đãi

Sàn giao dịch điện tử (cổng thương mại điện tử), Nhiều doanh nghiệp tham gia

Chợ điện tử, Đa dạng thành phần tham gia

Mô hình đăng ký (Cung cấp nội dung)

Số hóa sản phẩm, dịch vụ, Film ảnh và xuất bản điện tử, Sản phẩm phần mềm, Du lịch và dịch vụ

Sở hữu, sáng chế và phát minh

Mô hình hỗ trợ quảng cáo

Các dịch vụ, tiện ích miễn phí, Mạng xã hội, Công cụ tìm kiếm, Không gian lưu trữ

Gắng kết các hình thức quảng cáo, Tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), SEO và SEM

Mô hình phí dịch vụ

Mức phí được xác định dựa trên giá trị dịch vụ cung cấp, Trò chơi trực tuyến, Giải trí trực tuyến, Tư vấn tài chính, pháp luật

Mô hình đấu giá trực tuyến

Mô hình B2B, B2C...

Sử dụng làm đòn bẩy cho mục tiêu duy nhất về số lượng và chất lượng trên môi trường Internet (WWW)

Key Element

Customers

Mục tiêu

Xác định khách hàng, phân tích các đặc điểm khách hàng trên Internet, Khách hàng

Các nhân tố tác động đến khách hàng, Môi trường - Hành vi

Quá trình dẫn đến quyết định mua hàng, Ra quyết định

Xây dựng quan hệ trực tiếp với khách hàng, Quan hệ trực tiếp

Khách hàng

Khách hàng trên Internet là những người đặt hàng qua các Website

Các mô hình TMĐT

Khách hàng: Tổ chức, cá nhân

Hành vi khách hàng

Xây dựng mối quan hệ khách hàng hiệu quả khi hiểu được hành vi của khách hàng?, Khách hàng xem hàng gì?, Khách hàng mua hàng gì?, Mặt hàng gì xem nhưng không mua?, Những mặt hàng gì được mua cùng với nhau?, Quảng cáo nào được xem nhiều hơn?, Quảng cáo nào được xem nhiều nhưng không bán được hàng?, Mặt hàng nào ít được xem, ít được mua?, Các mặt hàng thay thế?, Khách hàng có bối rối khi có quá nhiều sự lựa chọn không?, Có sản phẩm nào không được xúc tiến?, Sản phẩm có được mô tả chi tiết không?

Khách hàng là cá nhân, Nhóm 1:Người xem hàng hóa (Viewers), Nhóm 2: Người mua hàng hóa (Shopers), Tâm lý và sở thích, Nhóm 1: Những người thích sự đơn giản và tiện dụng (Simplifier - convenience), Nhóm 2: Những người thích tìm kiếm thông tin (Surfer), Nhóm 3: Những người thích mặc cả (Bargainer), Nhóm 4: Những người thích hòa đồng (Connectors), Nhóm 5: Những người thích thể thao, giải trí (Sporters), Nhóm 3:Người tìm hiểu về hàng hóa (Seekers)

Khách hàng là tổ chức, Được chi phối bởi chính sách

Tác động của môi trường đến hành vi tiêu dùng

Nhân tố thuộc về xã hội, Ảnh hưởng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Xu hướng

Nhân tố thuộc về văn hóa và cộng đồng, Các vùng, miền, Quốc gia, lãnh thổ

Các nhân tố thuộc về các môi trường khác, Sự sẵn sàng của thông tin, Chính sách của Nhà nước, Môi trường bán trực tiếp, Giá cả, Quảng cáo và xúc tiến, Thương hiệu, Môi trường vật chất: Trưng bày trong các siêu thị điện tử, Thúc đẩy tâm lý, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng

Quyết định mua hàng

Giai đoạn "xác định nhu cầu", Xúc tiến các hình thức thông tin đến khách hàng để tác động nhu cầu của khách hàng

Giai đoạn "tìm kiếm thông tin", Công cụ tìm kiếm trong và ngoài Website, Tổ chức hiệu quả các Catalog điện tử

Giai đoạn "đánh giá các lựa chọn", Thông tin về sản phẩm, chất lượng, So sánh giá cả, Các chính sách khuyến mại

Giai đoạn "hành động mua", Quy trình mua và bán được thực hiện

Giai đoạn "phản ứng sau khi mua", Củng cố và tăng cường mối quan hệ khách hàng, Hỗ trợ khách hàng trực tuyến, Tạo diễn đàn cho khách hàng, Thu thập thông tin phản hồi

Các phương pháp nghiên cứu thị trường

Phỏng vấn nhóm khách hàng (Focus group)

Phỏng vấn các chuyên gia (Indepth Interview)

Điều tra bằng bảng câu hỏi qua mạng

Quy trình mua hàng: B2B; B2C; C2C

E-Commerce Plan

E-Payment

E-Marketing