Elsa Moodle 2 käyttäjäpalaute syksy 2012

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elsa Moodle 2 käyttäjäpalaute syksy 2012 by Mind Map: Elsa Moodle 2 käyttäjäpalaute syksy 2012

1. Saate

1.1. luonnos muistiossa

2. Päivityksen vaikutukset käyttöön ja osaamiseen

2.1. Elsa Moodlen käyttö ja osaaminen huhtikuussa 2012 tehdyn 2.2-versiopäivityksen jälkeen

2.2. Kysymyksen tavoite saada tietää: Yleinen asenne / valmius uuteen

2.2.1. Onko päivityksellä ollut vaikutusta käyttöön: - onko lisännyt käyttöä (kun on tullut uusia juttuja) - ei vaikutusta - onko käyttö pysynyt samana - onko vähentänyt käyttöä (kun ei enää osaa vaan pitää opetella uutta) - onko estänyt käytön (kun ei osaa eikä tiedä mistä saada apua tai apua ei saatavilla, tai ei aikaa opetella uutta)

2.3. Päivitys toi muutamia ihan uusia toimintoja ja muutti joitain aiempia.

2.4. Kysymyksen tavoite saada tietää: Osaamistaso ja sen riittävyys

2.4.1. Miten arvioit omaa osaamistasi muuttuneen Elsan suhteen: - olen opetellut päivityksessä muuttuneet toiminnot ja hallitsen käytön hyvin - osaan peruskäytön jo hyvin mutta joissain uusissa toiminnoissa olisi opeteltavaa - olen vielä epävarma muuttuneiden perustoimintojenkin suhteen - en osaa käyttää uutta Elsaa lainkaan

3. Päivitykseen liittyvän tarjolla olleen tiedon, ohjeiden ja tuen riittävyys ja hyödyntämisaste

3.1. New node

3.2. Kysymyksen tavoite saada tietää: a) Tiedettiinkö päivityksestä ajoissa (oliko tiedotus riittävää) b) Tiedettiinkö tukimahdollisuuksista ja hyödynnettiinkö niitä

3.2.1. a) Versiopäivityksestä tiedotettiin Korissa, Elsan etusivulla, talon wikissä ja sähköpostitse erityisesti mentoreille sekä käytiin yleistä keskustelua - Minkä kautta itse kuulit päivityksestä ja siihen liittyvistä asioista? - En tiennyt päivityksestä etukäteen - x: Puuttuiko joku tukimuoto? Kerro mikä

3.2.2. b) Tarjolla oli veop/mentorit, työpajat / ohjeet / ohjevideot / kommentointi-palsta - Mitä niistä hyödynsit? - En tiennyt mahdollisuudesta saada tukea - x: Puuttuiko joku tukimuoto? Kerro mikä

4. Elsa Moodlen käyttö tulevaisuudessa

4.1. Tavoite saada tietää: Elsan merkitys suhteessa muihin työvälineisiin (vaikutus mm. tukipalveluun)

4.1.1. - Kuinka paljon Elsaa aiotaan käyttää, onko käyttöön tiedossa/tulossa muutoksia - Käytetäänkö Elsan rinnalla jo nyt/tulevaisuudessa muita välineitä (somea)

5. Toiveet ohjeista ja tuesta tulevaisuudessa

5.1. Tavoite saada tietää: Tukitoimintojen tarve ja toiveet toimintatavoille

5.1.1. - Millaista tukea jatkossa tarvitaan - henkilöt: mentorit/veop - välineistä ja materiaaleista (annetaan vaihtoehtoja) video-ohjeet - ac/Lync - työpajat - fb

6. Mielipiteesi ideoista ja suunnitelmista

6.1. Tavoite saada tietää:

6.1.1. - Asenne uudistuksiin yleensä - Mielipide ulkoapsun uudistukseen - mielipide versiopäivitykseen 2.3 - mielipide Facebook-ryhmään - Mielipide tukeen verkon kautta (chat, Lync/AC)

7. Tiesitkö uudet työvälineet

7.1. tavoite: Mitkä uusista toiminnoista tunnettuja - ja samalla antaa tietoa mitä ne ovat (ei ehkä tiedä, ettei tiedä;)