Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013 by Mind Map: Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Årsplan for dansk, 8.F/2012-2013

Årets romanlæsning. Generelt for læsning

Kære Dødsbog af Sanne Søndergaard.

Supernova af Anders Johansen. Arbejde med den realistiske ungdomsroman. Vi arbejder ud fra hæftet Dansk i dybden.

Den skæve dreng af Søren Jessen. Fokus på synsvinkel og fortællerskift. På spændigsfeltet mellem det groteske og det følsomme univers, mellem overført betydning og det konkrete, om at være ung, kæreste, ven, familiemedlem osv.

En dag skinner solen også på en hunds røv af Sanne Munk Jensen. Fokus på tiden, sproget, på temaer som pigeuniverset, svigtet og elsket, samt den svære barndom.

Martin og Victoria af Klaus Lynggaard. Bogen foregår i 1970'erne, hvilket i bearbejdningen sætter fokus på bogens sprog, handlinger samt beskrivelser af fortællingens samtid.

Den usynlige af Mats Wahl. Kriminalhistorie med temaer som tidligt svigt, meningsløs vold, nynazisme, fremmedhad og kærlighed.

Zappa af Bjarne Reuter.

Street Art

Indsigt i byens Street Art, byens Street Art-kunstnere, byens muligheder og kultur for udfoldelse. Indsigt i kulturen bag kunsten, i kendte danske som udenlandske Street Art-kunstnere.

Romantikken

Indsigt i periodens litterære, historiske og samfundsmæssige forankring. Analysearbejde med de enkelte tekster. Introduktion til 1800-tallets danske malerier.

L.O.C.

New Node

Verdensborger

Vi ser kortfilm fra ”Funny Films of the North” samt læser tekster fra ”Elsker mig ikke”, nyskrevne noveller fra syv nordiske lande. Norden – i et verdensborger-perspektiv. Skabe indsigt og forståelse af udvalgte nordiske lande. Se på hvilke politikker, der er udarbejdet for at fastholde kontakten mellem de nordiske lande. Kultur, samfund, miljø, historiske ligheder og forskelle belyses. Evaluering: Oplæsning af et svensk eller norsk tekststykke. Logmappen: info om landene. Eleverne skal - opnå færdighed i at forstå talt og skrevet svensk og norsk - opnå indsigt i de ligheder og forskelle der er mellem de nordiske lande; at vi i Norden har meget til fælles og alligevel lever vidt forskelligt. Marts Genre: Reklamer – faste og levende. Frilæsning. Fokus på læsehastighed – og forståelse. Der skal føres læselog.

Kortfilm

Kortfilmene ”Dennis” af Mads Matthiesen og ”Dimension” af Lars von Trier.

Reklamer - levende og faste.

Overskrifter: Reklamer og livsstil. Reklamers udformning. Reklamers kommunikation. Tv-reklamer. Analysemodel. Symbolforståelse.

Avisen - den lokale presse.

Eleverne skal producere en avis i uge 44. De introduceres til forskellige tekster med udgangspunkt i at forstå de mange undergenrer der er i en avis.

Fra samfundsdebatten

Afdækning af temaets problemstillinger. Fokus på kommunikationen – hvordan bruges retorikken i debat og argumentation samt hvordan er vinklingen af sagerne valgt journalistisk.

Projektopgaven

Igangsættelse af forandringsprocesser. Evaluering: Fremlæggelse for forældregruppen. Til logmappen: Huskat om projektarbejdet.

Frida Kahlo

Forløbet starter med at eleverne arbejder med billedanalyse af udvalgte Frida Kahlo malerier. Herefter introduktion til kunstneren, viden om hendes liv sat ind i en historisk og kulturel samtid. Evaluering: Stilemne med overskriften ”Portrættet”.

Grammatik.

Grammatikursus med vægt på helsætninger og ledsætninger. Eleverne arbejder løbende med materialet "Stavevejen 6". Evaluering: Der skrives diktater et par gange hver måned som lægges i logmappen, og således vil eleverne følge progressionen i denne del af faget.