KỂ VỀ GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KỂ VỀ GIA ĐÌNH by Mind Map: KỂ VỀ GIA ĐÌNH

1. 1. Giới thiệu chung

1.1. Gia đình em có mấy người? Đó là những ai? ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

2. 2. Kể về ông bà (bố mẹ) 👴🏻👵🏻👨🏻👩🏻‍🦰

2.1. Kể chi tiết each user: tên, tuổi, nghề nghiệp, ngoại hình, tính cách, ... ............................ ....................................... ........... ...................................................... ...... ............................................ ....................... ........................... ........................................ .......... ...................................................... ....... ........................................... ...

3. 5. Tình cảm gia đình❤️👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧

3.1. Mọi người dành tình cảm gì cho nhau? Những việc làm thể hiện tình cảm đó là gì? ........................................................................... ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

4. 4. Vài nét về em🤵🏻‍♀️🤵🏻

4.1. Em học lớp nào? Sở thích? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

5. 3. Kể về anh chị em 👦🏻👧🏻👶🏻

5.1. Em có mấy anh chị em ruột? Kể đôi nét nổi bật của từng người đó? (ngoại hình, tính cách, sở thích,...) ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................