4. klasse Emne: Grønland

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4. klasse Emne: Grønland by Mind Map: 4. klasse Emne: Grønland

1. produktet kommer på elev og forældre intra

1.1. Nyt punkt

2. Web 2.0 værktøj

2.1. Google docs

2.1.1. bruger vi til kollaborativ arbejdsform mulighed for uformel læring hvor eleverne lærer af hinanden

2.1.2. eleverne er mere motiverede når de arbejder kollabrativt

2.2. Kendskab til google docs

2.3. Elevernes forudsætninger

2.4. eleverne skal have instruktion i hvordan google docs fungerer. - skrive på samme dock - invitere andre til at kigge med - videnssdeling

2.5. Nyt punkt

3. Opgavekrav

3.1. Vores mål med opgaven

3.1.1. Kendskab til Grønlands kultur, geografi, natur, historie, forhold til DK

3.1.2. Arbejde med google docs til præsentation

3.1.3. Formidle viden til egen aldersgruppe

3.1.4. Bevidsthed om kildekritik

3.1.4.1. Herunder stille underopgave hvor elevernee skal tjekke f.eks. tal fra wikipedia

3.1.5. Argumentere for til- og fravalg ved informationsvalg, billedevalg

3.2. Kort indblik i: historie, geografi og kultur

3.3. Nyt punkt

3.4. Billeder: 6-8 stk. Et kort over Grønland, et med mennesker, et med natur, et med kultur... Giver mere stilladsering

3.5. præsentationen skal rettes mod 4 klasse.

3.6. hver præsentation skal indeholde, tekst, billeder og video

3.7. Krav til eleverne

3.7.1. Max 4 pr gruppe

3.7.2. Målgruppe: vise for hinanden med faste responsgrupper

3.7.2.1. herunder også forældre, inddirekte

3.8. Kildeangivelse

3.9. til at lave bloggen bruger vi blogspot.com fordi den brugervenlig og derfor passer godt til mellemtrinet.

4. Stilladsering

4.1. Evaluering

4.1.1. Loop

4.2. Vi vil anvise hjemmesider mm. Give eksempler

4.3. Konkrete krav til valg af billeder mm

4.4. bedre mulighed for løbende evaluering, når man som lærer er inviteret med i de enkelte grupper