Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. millised on head, millised halvad pealkirjad?

1.1. Narkootikumid koolis

1.1.1. New node

1.2. Noored ja sport

1.3. Magusained karastusjookides

2. Kindla ülesehitusega kirjutis

2.1. Viiakse uurimus läbi

2.2. Esitatakse tulemused

2.3. Analüüsitakse tulemusi

2.4. Tehakse järeldusi

3. Õpilasuurimuse eesmärgid

3.1. Õppida koostama ja esitama uurimistööd

3.2. Avastada iseseisvalt midagi uut

4. Eesmärk-isklik areng

4.1. Eneseväljendusoskus

4.2. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

4.3. Andmeanalüüsi oskus

5. Teaduslikud uurimistööd

5.1. kvantitatiivsed

5.2. kvalitatiivsed

6. Uurimused

6.1. kogutakse andmeid

6.2. analüüsitakse andmeid

6.3. tehakse järeldusi

7. Uurimuste alaliigid

7.1. Kvantitatiivsed uurimused

7.2. Kvalitatiivsed uurimused

8. Ülevaated

8.1. Annab kirjanduse põhjal ülevaate mingi uurimisprobleemi

9. Arendustööd

9.1. Millegi valmis tegemine

9.1.1. arvutiprogramm

9.1.2. elektrooniline seade jms

10. Uurimistööprojekti etapid

10.1. teema valik

10.2. uurimisprojekti kavandamine

10.3. uurimise läbiviimine

10.4. töö vormistamine

10.5. retsenseerimine

10.6. kaitsmine

11. Teema valik

11.1. Teema peab tegijat huvitama

11.2. Valdkonna valik

12. Näited (temaatika valik)

12.1. Huvitab loodusvaldkond

12.2. Huvitab kirjandusvaldkond

12.3. Huvitavad sotsiaalvaldkonnad

13. Pealkiri

13.1. pealkiri on teema võimalikult täpne sõnastus

13.2. hõlmab kogu sisu, kuid pole liiga lai

13.3. ei ole lause, vaid fraas (puudub öeldis)

14. Näiteid (pealkirja sõnastamine)

15. Tausta loomine

15.1. Allikate leidmine ja läbitöötamine

15.1.1. Arhiivid

15.1.2. Internet

15.1.3. Kirjandus

16. Näide(tausta loomine)

16.1. Varasemad tähelepanekud elust – katlakivi teke ja selle kõrvaldamine, pesemine jõeveega jms

16.2. Taust (Internetist ja kirjandusest)

16.2.1. Vee pehmendamine

16.2.2. Vee karedusele kehtestatud normid Eestis