Fullorðinsfræðsla í ljósi samfélaglegra sjónarhorna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fullorðinsfræðsla í ljósi samfélaglegra sjónarhorna by Mind Map: Fullorðinsfræðsla í ljósi samfélaglegra sjónarhorna

1. Upplýsingalæsi - gagnrýnin hugsun

2. Umbun fyrir nám

2.1. af hverju ætti ég að læra fyrst ég fæ ekki launahækkun

2.2. togstreita innan vinnustaðar

2.2.1. starfsmenn meira menntaðir en yfirmenn

2.3. Kjarasamningar

2.3.1. áhrif á nám

2.4. Verður betri kennari ef þú ert með dýpri þekkingu

3. Framtíðin

3.1. Áskoranir vegna hamfarahlýninar

3.1.1. Nýj úrlausnarefni

3.1.2. Aukin þekking nauðsynleg

3.2. vöruvæðing

3.3. Landamæri verða óljósari

4. Áhrif

4.1. Tæknilæsi

4.1.1. Teams

4.1.2. Zoom

4.1.3. Canvas

4.1.4. Skýjalausnir

4.1.5. Gervigreind

4.1.6. Sjálfvirkni

4.1.7. Stýrikerfi

4.2. Tækni

4.3. 4. iðnbyltingin

4.4. Fjölskyldur

4.5. Atvinnumarkaður

4.5.1. Laun

4.5.2. Frumkvæði

4.5.3. Störfum án staðsetningar fjölgar

4.6. Einstaklingurinn/ Persónan

4.6.1. Sjálfstraust

4.6.2. Geðheilsa

4.6.3. Samkeppnishæfni

4.6.4. Lífsfylling

4.6.5. Fjármál

4.6.6. Þægindarammi

4.6.7. Frumkvæði

5. Skilgreiningar

5.1. Símenntun

5.1.1. Hækkandi lífaldur

5.2. Ævimenntun

5.2.1. Fyrir samfélagið

5.2.2. Fyrir einstaklinginn

6. Námsþarfir

6.1. Fullroðinsfræðarar bregðast við þörfum samfélagsins

7. Tækni

7.1. Láglaunastörfum fækkar, sérhæfðum fjölgar

7.1.1. Miklar breytingar á vinnumarkaði

7.1.1.1. Þjálfun á nýjum sviðum mikilvæg/nauðsynleg

7.2. nemendur nálgast upplýsingar auðveldlega

7.2.1. Kenna nemendum að finna réttar upplýsingar, vera gagnrýnin

7.3. kennarar þurfa að tileinka sér nýjar kennsluaðferðir

7.4. einstaklingsmiðaðra nám - svör þín ákveða framhaldið

7.4.1. Ná til fleirri nemenda, t.d. nemenda með kvíðaröskun í framhaldsskólum. -Þurfa ekki að mæta á staðinn

7.4.1.1. Tvíeggja sverð, fræðsla í faginu en vantar það félagslega

7.5. Flæði upplýsinga

7.5.1. Þörf á gagnrýnni hugsun við að meta upplýsingar

8. Alþjóðavæðing

8.1. Fjölbreyttur vinnumarkaður - störf án staðsetningar

8.2. þjónusta, fólk, þekking, upplýsingar, menning og þjónusta flæðir yfir landamæri

8.3. nám er einstaklingsmiðað

8.3.1. dýrt

8.3.2. bil milli fátækra og ríkra breikkar

8.4. aukin samskipti

8.5. heimasborgaraleg sjónarmið

8.5.1. Meiri samvinna á milli skóla í heiminum

8.6. tengingar "styttast"

9. Þjóðfélagsþróun

9.1. hækkandi aldur

9.1.1. fleiri eru eldri en yngri

9.2. aukin menntun

9.2.1. Menntunarstif hækkar

9.3. Samfélagsbreytingar

9.3.1. Hraðar

9.4. Aukin þörf fyrir ævinám

9.4.1. Líf fólks kaflaskiptara en áður

9.4.2. Fólk hafði einhæfari hlutverk áður

9.4.2.1. Valdi sér ævistarf en fólk er frekar að breyta til núna

9.5. Meiri tími til að stunda nám

9.6. Hvaða máli skiptir það+

9.6.1. Selja réttu námskeiðin

9.6.2. hjálpa fólki

9.6.2.1. takast á við samfélag

9.7. íffræðilegur, menningarlegur og þjóðlegur fjölbreytileiki eykst

9.7.1. Þörf á meiri einstaklingsmiðun

9.7.1.1. Sérhæfing náms

9.8. Þörf fyrir tungumálakennslu og aðlögum að nýju þjóðfélagi

9.8.1. Nýbúum fjölgar

9.8.2. Opinberar kröfur um íslenskunám til að fá dvalar- og atvinnuleyfi

10. Réttur fatlaðra á íslandi til fullorðinsfræðslu

10.1. Nýjar áskroanir í fullorðinsfræðslu og ný viðhorf

10.1.1. Nám fólks með þroskahömlun í hægri róun frá því fyrir ´70

10.1.2. Til reynslu í tengslum við dagþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun um´77

10.1.3. MMR samþ. 1982 námstilboð í 3 slíkum skólum

11. Áskoranir fyrir að sækja sér fræðslu sem fullorðinn

11.1. áhugaleysi

11.2. lágt sjálfsmat

11.3. kostnaður

11.4. tímaleysi

11.5. álag

11.6. slæm reynsla af skóla

11.7. fjölskylduaðstæður

11.7.1. Börn

11.7.2. Umönnun aldraðra