ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN by Mind Map: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

1. Khái niệm

1.1. Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen tạo ra

2. Thành phần 1 Operon

2.1. Vùng khởi động (P)

2.1.1. Nơi ARN-Polymerase bám vào, và khởi đầu phiên mã

2.2. Vùng vận hành (O)

2.2.1. Chứa protein ức chế ngăn cản sự phiên mã

2.3. Nhóm gen cấu trúc

2.3.1. Tổng hợp enzyme tham gia phân giải lactose để cung cấp năng lượng cho tế bào

3. Gen điều hòa

3.1. Vị trí

3.1.1. Kế bên Operon, không thuộc Operon

3.2. Vai trò

3.2.1. Tổng hợp protein ức chế

3.3. Protein ức chế

3.3.1. Liên kết với vùng vận hành ngăn cản sự phiên mã

4. Cơ chế điều hòa Operon Lac

4.1. Chất cảm ứng

4.1.1. Làm bất hoạt protein ức chế

5. Ý nghĩa

5.1. Đảm bảo hoạt động sống của tế bào hòa hơp với điều kiện môi trường

5.2. Đảm bảo cơ thể phát triển bình thường

5.3. Nhận biết thời điểm gen hoạt động, lượng sản phẩm gen tạo ra