MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HỌC ĐẠI HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HỌC ĐẠI HỌC by Mind Map: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HỌC ĐẠI HỌC

1. KH Nghề Nghiệp

2. KH Học Tập

2.1. Những điều cần làm

2.1.1. Mở rộng các mối quan hệ xã hội

2.1.1.1. Tìm hiểu và tham gia 1-2 câu lạc bộ trong trường

2.1.1.2. Tham gia chương trình do trường tổ chức (mùa hè xanh)

2.1.1.3. Tích cực tương tác với các bạn trong nhóm , trong lớp và nhiều bạn khác

2.1.2. Học và hoàn thiện nhiều kỹ năng mềm

2.1.2.1. Kỹ năng quản lí thời gian

2.1.2.1.1. "Thời gian không chờ đợi một ai"

2.1.2.1.2. Lên thời gian biểu cho những việc cần làm trong ngày , trong tuần , trong tháng

2.1.2.1.3. Sắp xếp mọi việc 1 cách có trình tự và hợp lí

2.1.2.2. Kỹ năng giao tiếp

2.1.2.2.1. Tham gia các hoạt động đoàn, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa để trở nên năng động hơn, tiếp xúc nhiều hơn

2.1.2.2.2. Quan sát học hỏi từ những người có kinh nghiệm, giao tiếp tốt

2.1.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm

2.1.2.3.1. Luôn tôn trọng , lắng nghe ý kiến của mọi người

2.1.2.3.2. Có trách nhiệm với công việc đã được phân công

2.1.2.3.3. Luôn giúp đỡ các bạn trong nhóm ,

2.1.2.4. Kỹ năng tin học

2.1.2.4.1. Học cách sử dụng thành thạo các tính năng,các ứng dụng như Excel, Word, Powerpoint,...

2.1.2.5. Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

2.1.2.5.1. Tập nói trước gương , truyền tải cảm xúc qua giọng nói và ngôn ngữ cơ thể

2.1.2.5.2. Xung phong nhận nhiệm vụ thuyết trình trong nhóm được phân công

2.1.2.5.3. Phải có SỰ TỰ TIN

2.1.3. Học ngoại ngữ

2.1.3.1. Học thêm nhiều từ vựng

2.1.3.2. Nghe nhạc , đọc sách , xem phim bằng tiếng Anh

2.1.3.3. Đăng kí học Ielst ở trung tâm ngoại ngữ

2.2. Năm 1

2.2.1. Đạt Ielst 6.0