KHBD môn KHTN 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHBD môn KHTN 6 by Mind Map: KHBD môn KHTN 6

1. Mức độ đáp ứng của KHBD so với ĐHXD, và thực hiện kế hoạch dạy trực tuyến.

1.1. Ưu điểm: Đáp ứng được yêu cầu cần đạt

1.2. Nhược điểm: Dạy trực tuyến không sử dụng được thiết bị DH.

2. Mức độ phù hợp của 4 bước trong mỗi HĐDH

2.1. Ưu điểm:

2.1.1. Nhiều HĐ tích cực cho HS thực hiện.

2.1.2. Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với dạy học trực tuyến.

2.2. Nhược điểm

2.2.1. HĐ 1: Đề xuất phương án của HS là hơi cao so với trình độ nhận thức của HS lớp 6.

2.2.2. HĐ 3: Đưa nhiều hiện tượng và một số hiện tượng chưa phù hợp (VD Tách xăng ra khỏi hỗn hợp xăng và nước...)

3. Đề xuất phương án

3.1. HĐ 1: Phương pháp cô cạn, lọc, chiết

3.2. HĐ 3: Tách bột sắn ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắn và nước

3.3. Tách muối ra khỏi hỗn hợp nước biển