Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bērns by Mind Map: Bērns

1. Prieks

2. Mīlestība

3. Brīvība

4. Vara

5. Izdzīvošana