Các nghi lễ chính trong cưới xin của người Việt xưa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các nghi lễ chính trong cưới xin của người Việt xưa by Mind Map: Các nghi lễ chính trong cưới xin của người Việt xưa

1. Tìm hiểu chung

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là một nghi lẽ, phong tục văn hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp thuận của gia đình và xã hội cho hôn lễ

1.2. Khái quát

1.2.1. Gồm 6 lễ chinh:

1.2.1.1. Lễ Nạp Thái

1.2.1.2. Lễ Vấn Danh

1.2.1.3. Lễ Nạp Cát

1.2.1.4. Lễ Nạp Trưng

1.2.1.5. Lễ Thỉnh Kỳ

1.2.1.6. Lễ Thân Nghinh

1.3. Kiêng kị

1.3.1. Kiêng lấy người không hợp tuổi

1.3.2. Kiêng lấy vào năm kinh lâu của phụ nữ

1.3.3. Kiêng cưới hỏi khi nhà có tang

1.3.4. Kiêng tổ chức cưới khi chưa làm lễ ăn hỏi

1.3.5. Kiêng cưới vào ngày, tháng không tốt

1.3.6. Kiêng việc làm vỡ đồ đạc

1.3.7. Kiêng việc mẹ đưa con gái về nhà chồng

2. Các đồ vật cần chuẩn bị trong sính lễ tiệc cưới

2.1. Mâm trầu cau

2.2. Mâm trà, rượu, nến đỏ

2.3. Mâm bánh ăn hỏi

2.4. Mâm xôi gấc

2.5. Mâm gà hoặc heo quay

2.6. Tiền đen

2.7. Vàng là sính lễ không thể thiếu trong hôn nhân

3. Những nghi lễ chính trong lễ cưới

3.1. Lễ Nạp Thái

3.1.1. Nhà trai đánh tiếng sang nhà gái ngỏ ý muốn nhận cô gái về dâu

3.2. Lễ Vấn Danh

3.2.1. Mục đích chính để tìm hiểu rõ cô dâu nhằm chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ

3.3. Lễ Nạp Cát

3.3.1. Mang ý ngĩa bói được điềm tốt cho đôi lứa và báo cho hai bên gia đình biết

3.4. Lễ Nạp Trưng

3.4.1. Đàng trai đưa lễ vật sang nhà gái nhằm xác nhậm việc kết nối hôn nhân giữa hai gia đình

3.5. Lễ Thỉnh Kỳ

3.5.1. Khi đã chọn được ngày đẹp và được chấp thuận từ phía nhà gái, nhà trai sẽ chuẩn bị sính lễ để rước dâu

3.6. Lễ Thân Nghinh

3.6.1. Nhà trai mang lễ vật sang nhà gái để đón dâu vè, lễ này cần kiêng kị một số điều quan trọng

4. Sự khác biệt giữa đám cưới xưa và nay

4.1. Quan niệm về lễ cưới

4.2. Nghi thức

4.3. Quà cưới và chi phí

4.4. Thiệp mời, xe rước và nơi tổ chức hôn lễ