quy trình việt đức

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
quy trình việt đức by Mind Map: quy trình việt đức

1. việt: hỗ trợ đơn hàng lớn và đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng cho đội tư vấn

2. dự toán công trình

2.1. hồng: bóc tách vật tư chi tiết từng công trình chuyển qua cho ngân

2.2. ngân: lên file dự toán cụ thể áp đơn giá và lợi nhuận đề ra và làm bảng báo giá kèm maket đưa người phụ trách công trình

2.3. gọi đội thi công vô chốt thời gian thi công theo công trình

3. tư vấn:

3.1. hồng : phụ trách đơn hàng nhỏ

3.2. hải: phụ trách tiếp nhận thông tin online và ofline báo cáo lên chuyên gia tư vấn

3.3. qua điện thoại và kênh online,ofline

3.4. đi khảo sát công trình

3.5. có thông tin đơn hàng nhập vào team thiết kế

4. đã chốt đơn

4.1. ngân: theo dự toán đặt đơn hàng về kho, xuất ra cho đội đúng dự toán vật tư, còn lại lưu kho

4.2. Ngân: gim đơn ra ngoài cho người phụ trách công trình

4.3. ngân: áp thưởng phạt cho đội theo công trình dự toán

5. thi công:

5.1. việt: hỗ trợ giám sát

5.2. hồng: phụ trách giám sát chụp lại hình ảnh làm tài liệu đưa ra phương án trong phạm vi(lớn phải xin phương án) hỗ trợ mua hàng ghi hoá đơn nhâp về cho kế toán

5.3. thợ: nắm được thông tin và thời gian đơn hàng cần làm đã gim . phân công công việc cho phụ. nghe theo giám sát và tuyến trên, có nhiệm vụ thực hiện tốt chuyên môn. hỗ trợ học việc, đáp ứng chất lượng và tiến độ dự toán

5.4. thợ phụ: làm theo tuyến trên và cố gắng học và làm

5.5. ngân: ghi hoá đơn thu tiền hoặc đưa cho người phụ trách công trình trước khi đi giao sản phẩm

6. thiết kế:

6.1. nắm thông tin trong team thiết kế theo dõi cập nhật liên tục

6.2. việt: hỗ trợ tk , hồng + danh phụ trách thiết kế đơn hàng

6.3. lên maket chốt mẫu tk với khách hoặc giao lại maket cho đơn vị sale công trình đó làm việc, lưu trữ rõ ràng

7. chăm sóc

7.1. ngân: tiếp nhận đơn hàng vừa giao trên team thi công. nhập vào danh sách kh và chăm sóc sau bán

7.2. ngân: chăm sóc khách hàng cũ theo kich bản các mốc thời gian đăt ra theo từng nhóm khách hàng

8. makerting tập trung 60%

8.1. online

8.1.1. danh sách khách hàng

8.1.1.1. ngân: kết bạn vào zalo dựa trên thông tin trên các trang và hội nhóm

8.1.1.2. hải: lướt fb+zalo tìm khách hàng trên các hội nhóm mặt bằng và sử dụng thành thạo các phần mềm công cụ hỗ trợ zalo, fb

8.1.2. tạo mối quan hệ thân tình

8.1.2.1. ngân: tương tác với khách hàng có trong danh sách đã kết bạn

8.1.2.2. hải: tương tác với khách thuê và chủ nhà cho thuê mặt bằng trong danh sách

8.1.3. video marketing

8.1.3.1. việt: phụ trách

8.1.3.2. đăng lên: fb1 +fb2 +zalo1+zalo2 +tittok (nhóm qc+fpay qc) hoặc (nhóm mb +fpay mb)

8.1.4. bài viết dài

8.1.4.1. hồng: tìm kiếm các bài viết có giá trị cho khách hàng về quảng cáo và mặt bằng trên mạng

8.1.4.2. đưa lên team quản trị a sẽ duyệt và đăng bài

8.1.5. bài viết ngắn

8.1.5.1. ngân: dựa trên bài viết dài đúc kết lại nội dung ngắn gọn

8.1.5.2. đưa lên team quản trị a sẽ duyệt và đăng bài

8.1.6. hình ảnh

8.1.6.1. hải: lên team thi công lấy hình ảnh công trình hoặc sưu tầm có liên quan về ngành nghề qc hoặc mặt bằng và viết tiêu đề gắn hastas

8.1.6.2. đưa lên team quản trị a sẽ duyệt và đăng bài

8.1.7. các thành viên công ty tất cả bộ phận

8.1.7.1. đều có fb riêng về cty: đặt tên; mời bạn và logo đồng bộ

8.1.7.2. tương tác; chia sẽ tất cả bài viết về tường

8.1.7.3. ai hỏi tư vấn hãy đưa thông tin lên nhóm chính cty để hỗ trợ

8.2. ofline

8.2.1. hải: thu thập mặt bằng tất cả các khu vực đưa và danh sách chăm sóc chung

8.2.2. việt - hải: thực thi chiến lượt vô cơ quan

8.2.3. hải: thực thi chiến lượt đi trực tiếp các cửa hàng trên các địa bàn

8.2.4. hải: tuyển thêm nhân viên thị trường

9. kế toán

9.1. ngân +huyền: báo cáo thu chi . cân đối tài chính . cân đối thuế . chấm công phát lương

10. đào tạo

10.1. soạn ra tài liệu và quy trình để đào tạo về văn hoá công ty. đào tạo về maketing . đào tạo về bán hàng. đào tạo về thiết kế . đào tạo về quy trình sản phẩm. đào tạo về chăm sóc khách hàng

11. kho

11.1. ngân: lên danh sách kiểm tra. báo cáo kho vật tư và đồ nghề hàng tháng