Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау. by Mind Map: Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау.

1. Жалпы ережелер

2. бағдарламаның мақсаты

2.1. міндеттері

3. оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер