Інклюзивна освіта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інклюзивна освіта by Mind Map: Інклюзивна освіта

1. Соціальна концепція

2. Ідеологія

3. Принципи «нормалізації»

4. Взаємне навчання дітей

4.1. •взаємодія двох видів досвіду учня повинна відбуватись не шляхом витиснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а шляхом їх постійного узгодження, використання всього того, що накопичене учнем у його власній життєдіяльності;

5. Стратегія навчання без помилок

5.1. головним результатом учіння повинні бути сформовані на основі засвоєння знань і умінь пізнавальні здібності школяра

6. Диференційоване навчання

7. Адаптація змісту освіти до пізнавальних здібностей учнів

8. •пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія суб'єктного досвіду, що склався задовго до впливу спеціально організованого навчання в школі (учень не стає, а від початку є суб'єктом пізнання);

9. для конструювання та реалізації навчального процесу потрібна особлива робота вчителя з виявлення суб'єктного досвіду кожного учня;

10. •в освітньому процесі відбувається "зустріч" суспільно-історичного досвіду, що задається навчанням, та суб'єктного досвіду учня;

11. створення комфортних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами – проектування класів, навчальних кабінетів, ігрових кімнат, актових та спортивних залів та інших приміщень з урахуванням інклюзивності;

12. створення умов для розвитку – проектування додаткових приміщень для медобслуговування та корекційно-розвиткових занять;

13. забезпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень та земельних ділянок – проектування елементів доступності (пандусів/ліфтів, підйомників, спеціальних сходів).

14. Основну відповідальність за навчання дитини з ООП в інклюзивному класі має вчитель. Асистент вчителя не повинен перебирати на себе всі обов’язки, а лише робити з учителем те, що потрібно. Якщо дітей з ООП кілька, то, звісно, асистенту вчителя складно буде впоратися з усіма одночасно, тому в цьому можуть допомогти вчитель та інші фахівці команди супроводу.