kiểm tra viết

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kiểm tra viết by Mind Map: kiểm tra viết

1. Khái niệm

1.1. Kiểm tra viết là phương pháp kiểm tra phổ biến, được sử dụng đồng thời với nhiều HS cùng một thời điểm,

1.2. được sử dụng sau khi học xong một phần của chương, một chương hay nhiều chương, hoặc sau khi học xong toàn bộ chương trình môn học,

2. Các công cụ, kĩ thuật được sử dụng trong phương pháp kiểm tra viết

2.1. Bài kiểm tra (câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm),

2.2. bài luận

2.3. phần mềm biên soạn đề kiểm tra trong môn Tin học

3. các dạng kt viết

3.1. tự luận

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Có khả năng đo lường kết quả học tập của học sinh ở mức độ phân tích, tổng hợp và đánh giá.

3.1.1.2. Đề kiểm tra viết dạng tự luận thường dễ chuẩn bị, tốn ít thời gian và công sức.

3.1.2. Nhược điểm

3.1.2.1. chấm bài tốn thời gian

3.1.2.2. đề mang tính chủ quan

3.2. trắc nghiệm

3.2.1. Ưu điểm

3.2.1.1. khách quan

3.2.1.2. chấm nhanh

3.2.1.3. sử dụng các phương tiện hiện đại

3.2.2. Nhược điểm

3.2.2.1. tốn nhiều thời gian ra đề

3.2.2.2. hạn chế khả năng diễn đạt của HS