NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO by Mind Map: NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1. CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1.1. Hệ thống

1.1.1. Học viện

1.1.1.1. An ninh nhân dân

1.1.1.2. Cảnh sát nhân dân

1.1.1.3. Tình báo

1.1.2. Đại học

1.1.2.1. An ninh nhân dân

1.1.2.2. Cảnh sát nhân dân

1.1.2.3. Phòng cháy chữa cháy

1.1.2.4. Kĩ thuật - Hậu cần

1.1.3. Các trường khác

1.1.3.1. Trung cấp An ninh I và II

1.1.3.2. Trung cấp cảnh sát I, II, III, VI

1.1.3.3. Trung cấp Cảnh sát vũ trang

1.1.3.4. Trung cấp Cảnh sát giao thông

1.1.3.5. Bồi dưỡng nghiệp vụ công an nhân dân

1.1.3.6. Văn hoá I, II, III

1.1.4. 3 trung tâm bồi dưỡng, 63 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

1.2. Tuyển sinh

1.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc tuyển chọn

1.2.1.1. Đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quá trình tuyển chọn thực hiện đúng quy chế dân chủ

1.2.1.2. Căn cứ vào tổng biên chế của Công an nhân dân phê duyệt, Bộ trưởng bộ Công An chỉ tiêu để tuyển chọn

1.2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện

1.2.2.1. Trung thành với Tổ quốc

1.2.2.2. Lí lịch bản thân, gia đình rõ ràng

1.2.2.3. Gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước

1.2.2.4. Phẩm chất, đạo đức tốt

1.2.2.5. Sức khoẻ, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp với công tác công an

1.2.2.6. Có nguyện vọng phục vụ trong lực lượng công an

1.2.3. Ưu tiên

1.2.3.1. Chọn sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, nhà trường dân sự

1.2.4. Tuyển chọn, đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vào Công an nhân dân

1.2.5. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân

2. QUÂN ĐỘI VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ

2.1. Hệ thống

2.1.1. Các học viện

2.1.1.1. Quốc phòng

2.1.1.2. Lục quân

2.1.1.3. Chính trị

2.1.1.4. Hậu cần

2.1.1.5. Kĩ thuật quân sự

2.1.1.6. Khoa học quân sự

2.1.1.7. Quân y

2.1.1.8. Hải quân

2.1.1.9. Phòng không - Không quân

2.1.1.10. Biên phòng

2.1.2. Các trường sĩ quan

2.1.2.1. Pháo binh

2.1.2.2. Công binh

2.1.2.3. Thông tin

2.1.2.4. Tăng - Thiết giáp

2.1.2.5. Đặc công

2.1.2.6. Phòng Hoá

2.1.2.7. Không quân

2.1.3. Các trường Đại học, Cao đẳng

2.1.3.1. Trần Quốc Tuấn

2.1.3.2. Nguyễn Huệ

2.1.3.3. Chính trị

2.1.3.4. Văn hoá - Nghệ thuật quân đội

2.1.3.5. Trần Đại Nghĩa

2.1.4. Khác

2.1.4.1. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề

2.1.4.2. Trường quân sự quân khu, quân khu đoàn, tỉnh, thành phố

2.2. Tuyển sinh đào tạo bậc Đại Học

2.2.1. Đối tượng

2.2.1.1. Quân nhân tại ngũ

2.2.1.1.1. Hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp từ 6 tháng tuổi quân trở lên

2.2.1.1.2. Công nhân viên chức quốc phòng phục vụ quân đội từ 12 tháng trở lên

2.2.1.2. Nam thanh niên ngoài quân đội

2.2.1.2.1. Không hạn chế

2.2.1.3. Nữ thanh niên ngoài quân đội, nữ quân nhân

2.2.1.3.1. Đào tạo dược sĩ, bác sĩ quân y tại Học viện Quân y

2.2.1.3.2. Các ngành ngoại ngữ tại Học viện Khoa Học quân sự

2.2.1.3.3. Kĩ sư quân sự ngành công nghệ thông tin tại Học viện Kĩ thuật quân sự

2.2.2. Tiêu chuẩn

2.2.2.1. Tự nguyện đăng ký thi, chấp hành đầy đủ các công tác của trường và Bộ Quốc Phòng

2.2.2.2. Lí lịch chính trị gia đình, bản thân rõ ràng

2.2.2.3. Sức khoẻ: thực hiện theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Liên cục Quân y - Nhà trường

2.2.2.4. Văn hoá: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bổ túc Trung học phổ thông

2.2.3. Tổ chức

2.2.3.1. Phương thức

2.2.3.1.1. Thí sinh dự thi phải qua sơ tuyển tại hội đồng tuyển sinh địa phương

2.2.3.1.2. Hội đồng tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành thông tin tuyển sinh và công bố trên các phương tiện truyền thông

2.2.3.2. Môn thi, nội dung, hình thức

2.2.3.2.1. Thông báo chi tiết trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng”

2.2.3.3. Mốc thời gian tuyển, chính sách ưu tiên

2.2.3.3.1. Theo quy định chung của nhà nước

2.2.3.4. Dự bị đại học

2.2.3.4.1. Là người dân tộc thiểu số

2.2.3.4.2. Thí sinh ở các tỉnh phía Nam

2.2.3.4.3. Quân nhân hoàn thành nhiệm vụ ở các đảo

2.2.3.5. Quy định chung

2.2.3.5.1. Bộ Quốc phòng cấp quân trang, tiền ăn, phụ cấp theo quy định

2.2.3.5.2. Học viên nghiêm chỉnh thực hiện mọi điều lệnh