Ngành ruột khoang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ngành ruột khoang by Mind Map: Ngành ruột khoang

1. Đại diện thường gặp

1.1. Ruột khoang sống ở nước ngọt

1.1.1. Thủy tức: thủy tức có cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn, sống bám, nhưng có thể di chuyển chậm chạp. Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo phân hóa. Thủy tức bắt mồi nhờ các tua miệng. Quá trình tiêu hóa thực hiện trong ruột túi. Thủy tức sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính. Chúng có khả năng tái sinh

1.2. Ruột khoang biển: đa dạng, phong phú

1.2.1. Sứa: Cơ thể hình dù, cấu tạo thích nghi với lối sống bơi lội

1.2.2. Hải quỳ: hình trụ, thích nghi với lối sống bám

1.2.2.1. Đều là ĐT ăn thịt, có các tế bào gai độc tự vệ.

1.2.3. San hô: cơ thể hình trụ, thích nghi với lối sống bám, phát triển khung xương bất động và có tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn

2. Đặc điểm chung:tuy khác nhau về kích thước, hình dạng và lối sống nhưng các ruột khoang đều có chung đặc điểm: đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công

3. Vai trò: ruột khoang rất đa dạng, phong phú ở biển nhiệt đới và biển nước ta. Chúng tạo nên một trong các cảnh quan độc đáo ở đại dương, có vai trò lớn về mặt sinh thái.