Việt Bắc (Tố Hữu)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Việt Bắc (Tố Hữu) by Mind Map: Việt Bắc (Tố Hữu)

1. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1.1. PHẦN 1 - TÂM TRẠNG CHIA TAY (Câu 1 →24)

1.1.1. Quan hệ đối đáp thứ nhất (8 câu đầu)

1.1.2. Quan hệ đối đáp thứ 2 (Câu 9 → 24)

1.1.3. Tiểu kết:

1.2. PHẦN 2 - NỖI NIỀM NHỚ THƯƠNG TUÔN TRÀO ĐẾN CỒN CÀO,

1.2.1. Nỗi nhớ cảnh sắc thân quen và đời sống của đồng bào, cán bộ thời kháng chiến

1.2.2. Nhớ những hoa (thiên nhiên) cùng người (con người)

1.2.3. Nhớ bầu không khí lịch sử hào hùng, cả nước đứng lên đánh giặc

1.2.4. Nhớ Việt Bắc là nhớ về đầu não của cuộc kháng chiến

1.2.5. TIỂU KẾT

2. I – TÌM HIỂU CHUNG

2.1. 1. Tác giả

2.2. 2. Tác phẩm

2.2.1. Hoàn cảnh ra đời

2.2.2. Giá trị

2.2.3. Cấu tứ

2.2.4. Giọng điệu

3. TỔNG KẾT

3.1. Bao trùm lên tất cả là nỗi nhớ da diết, mênh mông.

3.2. “Việt Bắc” (trích) là khúc hát ân tình thủy chung

3.3. “Việt Bắc” tiêu biểu cho hồn thơ, phong cách thơ Tố Hữu

3.4. “Việt Bắc” ghi nhận sự hòa quyện đến đỉnh cao, mặn mà nhất giữa cái tôi thi sĩ, cái tôi cá nhân và cái tôi chung, cái tôi cách mạng.