Akademik Dürüstlük

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Dürüstlük by Mind Map: Akademik Dürüstlük

1. Kaynakça Belirleme

2. Bilgi hırsızlığı yapmamak

3. Kopya çekmemek

4. Dürüst olmak

5. MLA formatı

6. Saygı duymak

7. Telif hakkı

8. Başkalarının başarılarıyla övünmemek

9. Alıntı

10. İntihal