cliënten met ASS en medicatie.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
cliënten met ASS en medicatie. by Mind Map: cliënten met ASS en medicatie.

1. antidepressiva, angst, dwang en depressie.

1.1. slaapstoornissen, gewichtstoename, obstipatie, diarree, misselijk, duizeligheid, zweten.

2. adrenerge middelen, prikkelbaarheid en hyperactiviteit.

2.1. bijwerkingen: slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaapstoornissen.

3. stimulantia, concetratieproblemen.

3.1. bijwerkingen: overprikkeling bij kinderen met ASS. Toename van gedragsproblematiek.

4. antipsychotica, zijn effectief bij disruptief gedrag. bijvoorbeeld onrust, boosheid, driftaanvallen.

4.1. bijwerkingen: gewichtstoename en verstoring in het lipiden en glucosemetabolisme.

5. bijkomende problemen waar een cliënt met ass mee te maken kan krijgen.

5.1. zindelijkeheidsproblematiek.

5.2. woede uitbarstingen of agressief gedrag komt vaker voor.

5.3. gebied op motorische ontwikkeling geeft problemen. Ze zijn onhandig, krampachtig of houterig in de motoriek.

5.4. voorstellingsvermogen is bij kinderen minder goed ontwikkeld.

6. verpleegkundige aandachtspunten betreffende de ingezette medicatie.

6.1. goed alert zijn op bijwerkingen

6.2. rapporteren hoe hij of zij reageert.

6.3. Afbouwen als dit mogelijk is.

6.4. om de 6 maanden evalueren.