Дослідження Дум

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дослідження Дум by Mind Map: Дослідження Дум

1. Джерела дослідження

1.1. Хроника "Аннали"

1.1.1. Перші згадки про думи

1.2. Рукописний збірник Кондрацького

1.2.1. "Козак Нетяга"

1.2.2. "Смерть Корецького"

1.2.3. «Козак Голота»

1.3. Рукописна збірка дум "Повести малороссийские числом 16. Списаны из уст сліпця Івана, лучшего рапсодия, которого застал я в Малороссии в начале 19 века"

1.3.1. Містить 13 текстів

1.4. «Опыт собрания старинных малороссийских песен»

1.4.1. 9 дум та 1 пісня

1.5. «Записки Юго-Западного отдела Русского географического общества»

1.6. «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова»

1.6.1. 17 текстів

2. Дослідники

2.1. С. Сарницький

2.1.1. Вперше згадує думу у хрониці "Аннали"

2.2. Академік Возняк

2.2.1. Віднайшов та опубліковав рукописний збірник Кондрацького, віднайдений в архіві Ягеллонського університету в Кракові, зафіксував чотири зразки дум з Волині.

2.3. В. Ломиківський

2.3.1. Записав 13 дум від невідомого кобзаря, але вони не були опубліковані

2.4. П. Житецький

2.4.1. Опублікуівав збірник "Повести малороссийские..."

2.4.1.1. У журналі "Киевская старина" (1892)

2.4.1.2. Окремою книгою (1893)

2.5. М. Цертелєв

2.5.1. Видав книжку «Опыт собрания старинных малороссийских песен» у 1819 р., куди увійшло 9 дум і 1 пісня.

2.6. І. Срезневський

2.6.1. "Запорожская Старина"

2.7. П. Лукашевич

2.7.1. «Опыт собрания старинных малороссийских песен»

2.8. М. Максимович

2.8.1. «Опыт собрания старинных малороссийских песен»

2.8.2. «Опыт собрания старинных малороссийских песен»

2.9. П. Куліш

2.9.1. «Записки о Южной Руси»

2.10. А. Метлинський

2.10.1. «Народные южнорусские песни»

2.10.2. Вперше назвав думи - думами

2.11. Б. Грніченко

2.11.1. "Думи Кобзарські"

2.12. П. Житецький

2.12.1. «Думки про народні малоруські думи»

2.13. Л. Українка та Ф. Колессі

2.13.1. «Мелодії українських народних дум»

2.13.2. "Фольклорна" Експедиція

2.14. Ф. Колессі

2.14.1. «Українські народні думи»

2.14.2. Дослідження про ґенезу народних дум

3. Періодизація

3.1. 1587

3.1.1. Перша згадка

3.2. 10 січня 1684 р.

3.2.1. Перший відомий запис думи

3.3. 1928

3.3.1. Публікація збірника творів Кондрацького

3.4. 16 ст.

3.4.1. Українці вже співали думи

3.5. 1805

3.5.1. Дослідження В. Ломиківського

3.6. Кінець 18 — поч. 19 ст.,

3.6.1. Збірка "Повести малороссийские..."

3.7. 1 пол. 19 ст.

3.7.1. Епоха Романтизму

3.8. 50-ті роки 19 ст.

3.8.1. Новий етап дослідження дум, коли з'явилися не тільки тексти дум, а й описи кобзарського середовища, в якому вони побутували

3.9. 1860-ті

3.9.1. Звуження фольклористичної діяльності

3.9.2. 1870-ті

3.9.2.1. відновлення

3.10. 1880 — 90-ті

3.10.1. Було записано ряд нових варіантів дум

3.11. 20 ст.

3.11.1. Леся Українка починає експедицію спрямовану на вивчення укранського фольлору

4. Тематика

4.1. боротьба українського народу

4.1.1. проти турків та татар

4.1.1.1. 15ст.-рання козацька доба

4.1.2. проти національного поневолення

4.1.2.1. 16-17ст.

4.2. соціально-побутові думи моралізаторського змісту

4.2.1. 17ст.-період політичного занепаду

5. Будова

5.1. Усталена

5.1.1. Початок

5.1.1.1. Поетичний зачин

5.1.1.2. Заплачка

5.1.2. Основна частина

5.1.2.1. Дума

5.1.3. Кульмінація

5.1.4. Кінцівка

5.1.4.1. Фінальна частина

5.1.4.2. Величальна частина

5.1.4.3. Славословіе

5.2. Сюжет

5.2.1. Хронологічна послідовність

5.3. Уступи, тиради

5.4. Художні засоби

5.4.1. Застарілі слова

5.4.2. Старослов'янізми

5.4.3. Полонізми

5.4.4. Синонімічні звучання

5.4.5. Тавтологічні звороти

5.4.6. Постійні епітети

5.4.7. Повні нестягнені форми прикметників

5.4.8. Паралелізм