NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ by Mind Map: NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ

1. Dạy trẻ nói tốt trong giao tiếp hằng ngày

1.1. Dạy trẻ nghe và phát âm đúng

1.1.1. Dạy trẻ nghe và phát âm đúng tất cả các hình thức âm thanh ngôn ngữ

1.1.2. Dạy trẻ biết sử dụng giọng nói biểu cảm, điều chỉnh giọng nói phù hợp với nội dung và hoàn cảnh nói

1.1.3. Dạy trẻ văn hóa nói trong giao tiếp

1.1.4. Phát triển, rèn luyện và phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ tai nghe, cơ quan phát âm của trẻ

1.1.5. Phối hợp với gia đình trong việc phát hiện sớm các trường hợp phát âm và nghe kém, câm, điếc ở trẻ

1.2. Phát triển vốn từ cho trẻ

1.2.1. Cung cấp vốn từ

1.2.2. Mở rộng vốn từ

1.2.3. Củng cố vốn từ và tích cực hóa vốn từ cho trẻ

1.3. Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

1.3.1. Dạy trẻ nói câu có đầy đủ thành phần, các thành phần trong câu được sắp xếp theo trật tự ngữ pháp

1.3.2. Các kiểu câu, cấu trúc ngữ pháp, thành phần trong câu nói của trẻ phải được mở rộng, phong phú, đa dạng và phù hợp với nhận thức của trẻ

1.4. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

1.4.1. Dạy trẻ ngôn ngữ đối thoại

1.4.2. Dạy trẻ ngôn ngữ độc thoại

1.5. Văn hóa giao tiếp

1.5.1. Hình thành cho trẻ thói quen sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ phù hợp

2. Chuẩn bị cho trẻ học chữ ở trường phổ thông

2.1. Tổ chức môi trường ngôn ngữ viết

2.2. Tổ chức môi trường ngôn ngữ nói

3. Giáo dục trẻ có thái độ đúng với tiếng mẹ đẻ

4. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua truyện và thơ