властивості алканів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
властивості алканів by Mind Map: властивості алканів

1. фізичні властивості

1.1. перші чотири гомологи (CH4−C4H10) за нормальних умов є газами

1.1.1. CH4−C4H10 — безбарвні гази

1.2. наступні одинадцять (C5H12−C16H34) — рідини

1.2.1. C5H12−C16H34 —  безбарвні рідини з характерним (бензиновим) запахом

1.3. починаючи з C17H36 — тверді речовини

1.3.1. C17H36 та наступні алкани — білі тверді легкоплавкі речовини без запаху

2. Хімічні властивості

2.1. +O2 (горіння) = CO2 + H2O + Q

2.2. +Hal2 (Cl2, Br2) (галогенування) = CnH2n+1Hal, CnH2nHal2 і т.д. галогенопохідні

2.3. Ізомеризація (t, кат.) = ізомери

2.4. t, каталізатори (крекінг) = суміш CnH2n+2 і CnH2n

2.5. Розкладання (без доступу O2, t) =C+H2

2.6. -H2 (дегідрування) = циклоалкани, алкени, арени

2.7. Приєднання неможливе!

2.8. +KMnO4 [H2SO4] (окиснення) = стійкі проти дії окисників