Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Elnökség (board) by Mind Map: Elnökség (board)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Elnökség (board)

Elnök

Az Elnök felel a szervezet stratégiájának megvalósításáért

Biztosítja az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását

Koordinálja az Elnökség munkáját

Külső szervezetek felé képviseli az egyesületet

Közgyűlés és vezetőségi gyűlések összehívása

Aláírási joga van

Rendelkezés a pénzügyek felett a pénzügyi felelőssel

Pénzügyi alelnök

Számvitel (pénztárfőkönyv vezetése)

KSH jelentés elkészítése

Kapcsolattartás a könyvelővel

Költségvetési terv az antennának

Egyes programok költségtervének ellenőrzése, jóváhagyása

Financial Report elkészítése az AEGEE-Europe-nak

Rendelkezés a kassza és a bankszámla felett az elnökkel

Titkár

Külső és belső levelezés

Jegyzőkönyvek a vezetőségi gyűlésekről

Iroda vezetése és irodaszerekkel való ellátása

Aktivitási igazolás kiállítása

Elnökség határozatainak továbbítása a tagság felé

tagok nemzetközi rendezvényeken való részvételének koordinálása (Agórák, SU)

Feladata a Közgyűlés előkészítése (teremfoglalás, szavazócédulák nyomtatása, jegyzőkönyv vezetése)

Activity Report elkészítése az AEGEE Europe-nak (évente)

PR felelős

PR munkacsoport

HR felelős

HR munkacsoport

FR felelős

FR munkacsoport