AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK by Mind Map: AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

1. BİLGİ OKURYAZARLIĞI

1.1. ÜRETEN

1.2. TÜKETEN

2. KAYNAKÇA

2.1. DÜRÜST

2.2. GÜVEN

2.3. EMEĞE SAYGI

2.4. FİKRE SAYGI

3. YAPTIRIMLAR

3.1. KINAMA

3.2. ALIKOYMA

3.3. ÖDÜLLERDEN MEN EDİLME

4. İNTİHAL

4.1. DANIŞIKLIK

4.2. SINAVDA KOPYA

4.3. MLA