Persoonlijke Praktijktheorie

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Persoonlijke Praktijktheorie by Mind Map: Persoonlijke Praktijktheorie

1. ervaringskennis

1.1. ervaringen

1.1.1. z zorg

1.1.2. niveau 3 en 4 verpleging en verzorging

1.1.3. niveau 2 Helpende Zorg en welzijn

1.2. reflectie

1.2.1. bespreking situaties in intervisie

2. Expert kennis

2.1. orthopedagoog

2.1.1. feedback vragen

2.1.2. kennis vergaren

2.1.3. plan maken

2.2. ambulant begeleiders

2.2.1. begeleiding afstemmen

2.3. expert collega's

3. Problematiek

3.1. gedragsproblemen

3.1.1. sociale contacten

3.1.2. motorisch onrustig

3.1.3. afgeleid

3.1.4. faalangst

3.1.5. initiatiefloos

3.1.5.1. Nieuw knooppunt

3.2. ADD / ADHD / PDDNos

3.2.1. te weinig kennis

4. formele kennis

4.1. Zopleiding

4.1.1. agogiek

4.1.2. ontwikkelingsleeftijden

4.2. Lerarenopleiding Verpleegkunde 2e graads

4.2.1. visie op onderwijs

4.2.2. groepsdynamica

4.3. training oplossingsgericht werken

4.3.1. contacten met orthopedagoog

4.4. visie op onderwijs ALfa-college

4.5. literatuur: Proffesional in de spiege: achtergronden( H. Touw en T van Beukering, tijdschrift voor orthopedagogiek, PCT; Kelly

5. persoonlijke ervaring

5.1. zelfkennis

5.1.1. reflectie

5.2. vaardigheden

5.2.1. activerende werkvormen, inspireren, uitgaan van individu, luisteren

5.3. kennis van zaken

5.4. persoonlijke leraarvaardigheden

5.4.1. communicatie, humor, inspireren, passie, confronteren, complimenteren,