Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 клас by Mind Map: 4 клас

1. РОЗДІЛ 1. Інформація навколо мене

1.1. Дослідження 1. Як ми отримуємо інформацію?

1.1.1. Джерела інформації; Цінність інформації. Інформаційні процеси; Що вивчає інформатика.

1.1.1.1. ПР. Завдання. Створюємо пам'ятку (с. 6). Введення правил поведінки в комп'ютерному класі. Робота в текстовому редакторі: формування тексту, вставлення зображення

1.2. Дослідження 2. Як відбуваються перетворення інформації?

1.2.1. Способи подання інформації. Подання інформації та адресат. Інфографіка.

1.2.1.1. ПР. Завдання. Опитування: заповнюємо таблицю (с. 10). Здійснення опитування; фіксування результатів та подання їх у формі таблиці. Повторення основних прийомів редагування таблиць у текстових редакторах. Ускладнення: здійснювання е-опитування за допомогою Google Forms

1.3. Дослідження 3. Як побудовано комп’ютер?

1.3.1. Процесор та пам’ять. Пристрої введення та виведення, Від кімнати до кишені.

1.3.1.1. ПР. Завдання. Ділимося новими знаннями (с. 14): створення презентації власного дослідження. Пошук інформації в мережі Інтернет. Робота з редактором презентацій PowerPoint або з онлайн-редактором презентацій Google Slides.

1.4. Дослідження 4. Як об’єднати ресурси всіх комп’ютерів?

1.4.1. Комп’ютерна мережа. Розумний будинок. Розумні пристрої.

1.4.1.1. ПР. Завдання. Складаємо програму для виконавця (с. 18). Складання програми для виконавця Навантажувач (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; програмування)

1.5. Дослідження 5. Навіщо потрібна електронна пошта?

1.5.1. Як отримати електронну скриньку. Як написати електронний лист.

1.5.1.1. ПР. Завдання. Спілкуємося на відстані (с. 22): написання електронного листа.

1.6. Дослідження 6. Як разом робити одну справу на відстані?

1.6.1. Спілкування на відстані. Спільноти у мережі.

1.6.1.1. ПР. Завдання. Створюємо онлайн-дошку (с. 25): подання інформації на онлайн-дошці та робота з нею. Створення онлайндошки Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard.

1.7. Дослідження 7. Як розпізнавати фейки?

1.7.1. Чи буває інформації забагато? Знайшов “сенсацію” — перевір! Зорові ілюзії.

1.7.1.1. ПР. Завдання. Створюємо онлайн-дошку (с. 25): продовження роботи над онлайндошкою Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard. Мешканці лісу (с. 28). Робота з комп’ютерною програмою на закріплення знань курсу Я досліджую світ (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс: Мешканці лісу)

1.8. Дослідження 8. Як ефективно організувати співпрацю?

1.8.1. Планування групової діяльності.

1.8.1.1. ПР. Завдання. Плануємо та виконуємо мініпроєкт (с. 30): групова робота над мініпроєктом.

1.9. Пригадай і йди вперед.

1.9.1. Завдання для самоперевірки до розділу 1.

1.9.1.1. ПР. Завдання. Планування та виконання мініпроєкту за темою Інформація навколо мене.

2. РОЗДІЛ 2. Алгоритми та програми

2.1. Дослідження 9. Як службові слова змінюють зміст?

2.1.1. Заперечення. Правда — неправда. Логічні судження.

2.1.1.1. ПР. Завдання. Знайомся — виконавець “Кенгуру” (с. 35): ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами)

2.2. Дослідження 10. Як одна команда може замінити кілька?

2.2.1. Гра “Так — ні” і розгалуження. Алгоритми з повтореннями: цикли. Цикли навколо.

2.2.1.1. ПР. Завдання. Знайомся — виконавець “Кенгуру” (с. 35): ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами).

2.3. Дослідження 11. Як умова може зупинити алгоритм?

2.3.1. Повторення за умовою. Конвеєр.

2.3.1.1. ПР. Завдання. Дослідження програми з циклами (с. 41‒42). Команди виконавця Кенгуру: Повтори; Поки не край поля. Створення програм із циклами.

2.4. Дослідження 12. Як знайти спільну мову з виконавцем?

2.4.1. Неслухняний виконавець. Перетворюємося на “Кенгуру”.

2.4.1.1. ПР. Завдання. Виправляємо помилки (с. 45). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм .

2.5. Дослідження 13. Які алгоритми може зрозуміти комп’ютер?

2.5.1. Способи подання алгоритмів. Система команд виконавця. Основні алгоритмічні конструкції.

2.5.1.1. ПР. Завдання. Малюємо сходи (с. 48). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм .

2.6. Пригадай і йди вперед.

2.6.1. Завдання для самоперевірки до розділу 2.

2.6.1.1. ПР. Завдання. Складаємо програми (с. 50). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення та тестування програм.

3. РОЗДІЛ 3. Моделі та моделювання

3.1. Дослідження 14. Навіщо потрібні моделі?

3.1.1. Моделі під рукою. Друкуємо майбутнє. 3D-моделі.

3.1.1.1. ПР. Завдання. Знайомимося зі світом 3D (с. 53). Дослідження тривимірних об’єктів за допомогою програми 3D-моделі.

3.2. Дослідження 15. Як використовують моделі?

3.2.1. Моделі для досліджень і навчання. Андроїд — модель людини? Роботи навколо.

3.2.1.1. ПР. Завдання. Графічний редактор “Paint 3D” (с. 57). Робота у графічному редакторі. Найпростіші дії з 3D-моделями у програмі Paint 3D.

3.3. Дослідження 16. Коли люди кодують інформацію?

3.3.1. Шифри і коди; Як цифрові пристрої працюють з інформацією? 3D-сканер.

3.3.1.1. ПР. Завдання. Форматуємо текст (с. 61): робота в текстовому редакторі. Повторення та узагальнення знань про основні елементи форматування тексту; зберігання інформації у файлах. Створення списків у текстовому редакторі.

3.4. Дослідження 17. Як порівняти різні моделі?

3.4.1. Один об’єкт — моделі різні.

3.4.1.1. ПР. Завдання. Вставляємо зображення в таблицю (с. 64). Робота в текстовому редакторі: вставлення зображення у клітинку таблиці, форматування таблиці.

3.5. Дослідження 18. Які “нереальні реальності” існують?

3.5.1. Вітрові електростанції та їх моделі. Від 3D-моделі до віртуального світу. Використання віртуальної та доповненої реальностей. Екран віртуальної реальності. Доповнена реальність власноруч.

3.5.1.1. ПР. Завдання. Створюємо віртуальний світ (с. 68): робота з графічним редактором Paint 3D. Композиція тривимірних об’єктів; дослідження властивостей тривимірного середовища.

3.6. Дослідження 19. Як подорожувати, не виходячи з дому?

3.6.1. Знаходимо найкращий шлях. Бачимо здалеку; Космічна місія; Мистецька мандрівка.

3.6.1.1. ПР. Завдання. Маршрути буденні та фантастичні (с. 72): віртуальні подорожі на Землі та в космосі. Дослідження сервісів Google Earth (Google Earth Voyager), Google Sky, Google Arts & Culture.

3.7. Пригадай і йди вперед.

3.7.1. Завдання для самоперевірки до розділу 3.

3.7.1.1. ПР. Завдання. Планування та виконання мініпроєкту за темою Моделі та моделювання.

4. РОЗДІЛ 4. Проєкти та презентації

4.1. Дослідження 20. Які функції мають програмиредактори?

4.1.1. Програми, що завжди під рукою. Інформація у хмарах.

4.1.1.1. ПР. Завдання. Презентація-комікс (с. 77): робота у редакторі презентацій. Створення презентації-коміксу: форматування зображень, вставлення та трансформація фігур, оформлення слайдів.

4.2. Дослідження 21. Як покращити презентацію?

4.2.1. Що таке мультимедіа? Як цифрові пристрої допомагають створити мультимедіа?

4.2.1.1. ПР. Завдання. Презентація — репортаж з уроку (с. 80). Робота у редакторі презентацій: вставлення зображення, відеочи аудіоматеріалу.

4.3. Дослідження 22. Чи можна полагодити пристрій самотужки?

4.3.1. Які збої в роботі пристроїв можна усунути самостійно?

4.3.1.1. ПР. Завдання. Організуємо співпрацю (с. 82‒83): пошук інформації в мережі Інтернеті; робота з редактором презентацій. Особливості впорядковування інформації під час роботи в групі. Прийоми, які дають змогу удосконалити пошук у Google.

4.4. Дослідження 23. Як зробити презентації достовірними?

4.4.1. Як народжуються помилки.

4.4.1.1. ПР. Завдання. Організуємо співпрацю (с. 82‒83): завершення групової роботи над презентаціями. Пошук схожих зображень (с. 86): пошук у Google за зображенням.

4.5. Дослідження 24. Як правильно вказувати джерела інформації?

4.5.1. Шануємо права творців.

4.5.1.1. ПР. Завдання. Удосконалюємо свої презентації (с. 88): редагування презентацій. Пам’ятка з оформлення слайдів.

4.6. Дослідження 25. Як ефективно працювати в команді?

4.6.1. Як викликати інтерес до презентації?

4.6.1.1. ПР. Завдання. Спільний проєкт: від задуму до мети (с. 91): групова робота над проєктом.

4.7. Пригадай і йди вперед.

4.7.1. Завдання для самоперевірки до розділу 4.

4.7.1.1. ПР. Завдання. Планування та виконання мініпроєкту.