L'OS BRU, el tresor dels PIRINEUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'OS BRU, el tresor dels PIRINEUS by Mind Map: L'OS BRU, el tresor dels PIRINEUS

1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPAL

1.1. .............................................

1.2. .....................................................

1.3. ....................................................

1.4. ..............................................................

2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

2.1. ..................................................

2.2. ......................................................

2.3. viuen com a máxim 30 anys.

3. LOCALITZACIÓ

3.1. ALTURA DE BOSCOS

3.2. ......................................

3.3. TIPUS DE BOSCOS

3.3.1. .........................

3.3.2. ...........................

3.3.3. ............................

3.4. HORARI

3.4.1. ..............................

4. ALIMENTACIÓ

4.1. ...........................................

5. HIBERNACIÓ

5.1. mesos:...........................................

5.2. ..............................................................

5.3. ..................................................................

5.4. .......................................................................