Chương 1 : ĐIỆN TÍCH VÀ ĐIỆN TRƯỜNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 1 : ĐIỆN TÍCH VÀ ĐIỆN TRƯỜNG by Mind Map: Chương 1 : ĐIỆN TÍCH VÀ ĐIỆN TRƯỜNG

1. Điện tích-Định luật Cu-long

1.1. Sự nhiễm điện, điện tích, tương tác điện

1.1.1. Sự nhiễm điện : cọ xát, tiếp xúc. hưởng ứng

1.1.2. Điện tích, điện tich điểm

1.1.3. Tương tác, có 2 loại đt

1.1.3.1. cùng dấu : đẩy nhau

1.1.3.2. trái dấu : hút nhau

1.2. Định luật Cu-lông

1.2.1. Định luật : lực tương tác tỉ lệ thuận với tích độ lớn của 2 điện tích

1.2.2. F=(kIq1q2I )/r^2

2. Thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích

2.1. Thuyết electron

2.1.1. Cấu tạo ngtu : n,p,e

2.1.1.1. p=e=> ntu trung hòa về điện

2.1.2. Nội dung

2.1.2.1. vật nhiễm điện dương thì số p >e

2.1.2.2. vật nhiệm điện âm thì p<e

2.1.2.3. e có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác

2.1.2.3.1. ntu nhận thêm e=>ion âm

2.1.2.3.2. ntu mất bớt e => ion dương

2.2. Định luật bảo toàn điện tích

2.2.1. trong 1 hệ cô lập, tổng đại số của các điện tích là không đổi

3. Điện trường, cường độ đt, đường sức điện

3.1. Điện trường

3.1.1. là 1 dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với các điện tích

3.2. Cường độ điện trường

3.2.1. Là đại lượng véc tơ

3.2.2. đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó

3.2.3. E = F/q=k(Q/r^2)

3.2.4. E=E1+E2(vecto)

3.3. Đường sức điện

3.3.1. là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó

3.3.2. tiếp tuyến của mỗi đường sức điện là giá của vecto tại điểm đó

4. Công của lực điện

4.1. không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối

4.2. A=qEd

4.3. Amn=Wm-Wn

4.4. đơn vị : J(jun)

5. Điện thế, hđt

5.1. Điện thế

5.1.1. đặc trưng cho phương diện tạo ra thế năng của điện tích

5.1.2. là 1 đại lượng đại số

5.2. Hiệu điện thế

5.2.1. Umn=Vm-Vn=Amn/q

5.2.2. Umn=Edmn

5.2.3. đơn vị : vôn (V)

6. Tụ điện

6.1. Khái niệm

6.1.1. là 1 hệ 2 vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng 1 lớp cách điện

6.1.2. dùng để chứa điện tích

6.2. Điện dung của tụ điện

6.2.1. là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở 1 hđt nhất định

6.2.2. Q=CU hay C=Q/U

6.2.3. đơn vị : Fara (F)