VẬN TẢI BẰNG CONTAINER TRONG XNK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VẬN TẢI BẰNG CONTAINER TRONG XNK by Mind Map: VẬN TẢI BẰNG CONTAINER TRONG XNK

1. Khái quát về vận tải hàng hóa bằng Container

1.1. Khái niệm: Là một công cụ vận tải

1.1.1. Cố định và bền chắc

1.1.2. Có thể sử dụng nhiều lần

1.1.3. Thuận tiện cho chuyên chở bằng nhiều phương tiện vận tải

1.1.4. Hàng hóa không phải xếp dỡ ở cảng dọc đường

1.2. Lịch sử hình thành

1.2.1. GĐ 1 (Trước CTTG2 đến 1955): vận chuyển nội địa

1.2.2. GĐ 2 (1955-1966): Vận chuyển quốc tế hạn chế

1.2.3. GĐ 3 (1967-1980): Vận chuyển quốc tế vận tải mở rộng

1.2.4. GĐ 4 (1981-nay): Vận chuyển vòng quanh thế giới

1.3. Lợi ích vận tải hàng hóa bằng Containter

1.3.1. Đối với chủ hàng

1.3.2. Đối với người chuyên chở

1.3.3. Đối với người nhận hàng

1.3.4. Đối với xã hội

2. CSVC kỹ thuật của vận tải HH bằng HH bằng Container

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là công cụ chứa hàng, hộp chữ nhật, làm bằng kim loại, có kích thước tiêu chuẩn hóa

2.1.2. Phân loại

2.1.2.1. Theo kích thước

2.1.2.2. Theo vật liệu

2.1.2.3. Theo cấu trúc

2.1.2.4. Theo công dụng

2.1.3. Trọng lượng cả vỏ (Gross Weight) = Trọng lượng hàng (Payload) + Trọng lượng vỏ Containter

2.1.4. Thông số kỹ thuật

2.1.4.1. 20 feet

2.1.4.2. 40 feet

2.2. Cảng, ga, bến bãi bốc dỡ Container

2.2.1. Cảng Container

2.2.2. Phân loại

2.2.2.1. Cảng đầu mối

2.2.2.2. Cảng chuyển tải

2.2.2.3. Cảng phục vụ các tàu trên tuyến nhánh

2.3. Những tiêu chí của cảng Container

2.3.1. SL cầu tàu

2.3.2. Diện tích cảng

2.3.3. Độ sâu trước bến

2.3.4. Chiều dài của cầu tàu

2.3.5. Cẩu làm hàng trong CY

2.3.6. Cầu làm hàng tàu-bờ

2.3.7. Xe tải Container

2.3.8. Xe nâng

2.3.9. Số ổ điện lạnh

2.4. Bãi bốc dỡ Containter

2.4.1. Cầu tàu

2.4.2. Thềm bến tàu

2.4.3. Bãi chờ

2.4.4. Bãi Container

2.4.5. Trạm giao nhận

2.5. Công cụ vận tải chuyên chở Container

2.5.1. Tàu chở hàng bách hóa

2.5.2. Tàu bán Container

2.5.3. Tàu chở xà lan

2.5.4. Tàu chuyên dụng chở Container

2.5.5. Tàu RO-RO

3. Nghiệp vụ vận tải bằng Container

3.1. Phương thức đóng gói và gửi hàng vào Container

3.1.1. Phân loại hàng hóa

3.1.2. Kiểm tra Container

3.1.3. Tỷ trọng xếp hàng của Container

3.1.4. Kỹ thuật xếp hàng, xếp lót

3.1.5. Phương pháp gửi hàng

3.2. Chứng từ gửi hàng bằng Container

3.2.1. Theo FCL

3.2.2. Theo LCL

3.3. Trách nhiệm của người vận tải đối với hàng hóa

3.4. Cước phí Container

3.4.1. Cước vận chuyển Container tính theomặt hàng

3.4.2. Cước phí Container tính chung cho mọi mặt hàng

3.4.3. Cước phí hàng chởlẻ