Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Liigid

1.1. Arendustöö

1.2. Ülevaade

2. Eesmärgid

2.1. Eesmärgi sõnastamine

3. Uurimusprobleem

3.1. Uurimusprobleemi sõnastamine

4. Eksperiment e. katse

5. Hüpotees

5.1. Võrdlushüpotees

5.2. Seosehüpotees

6. Metoodika

6.1. Andmekogumismeetodid

6.2. Andmetöötlusmeetodid

6.3. Interpreteerimismeetodid

7. Vaatlus

7.1. Inimvaatlused

7.2. Loodusvaatlused

8. Küsitlus

9. Uurimusküsimus

10. Andmete kogumine ja eksperimendi kavandamine