Оқытушының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

Оқытушының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Оқытушының кәсіби-педагогикалық мәдениеті by Mind Map: Оқытушының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

1. «Ғылымды өзі жетік білетін, оны меңгерген және оны жақсы көретін ұстаз шәкірттеріне жемісті қызмет ете алады». Д.И.Менделеев

2. «Нашар ұстаз шындықты қайталайды,жақсы ұстаз сол шындықты іздеп,табуға үйретеді». Абай Құнанбайұлы

3. Кәсіби-педагогикалық мәдениет – «педагогикалық әрекет мәдениеті», «педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті» және «мұғалімнің жеке бас мәдениеті» түсініктерінің жиынтығы.

4. Ұлы ойшыл ғалымдардың мұғалімдер туралы айтқан пікірлері:

5. Оқытушыға қойылатын талаптар:

6. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің ерекшеліктері:

7. Кәсіби-педагогикалық мәдениет – әр түрлі формада көрінетін педагогикалық шындықтың сипаттамасы;

8. Кәсіби-педагогикалық мәдениет – ол құрылымдық-функционалдық компонеттері бар, өзіндік ұйымы бар, қоршаған ортамен өзара әрекет ететін жүйелі білім беру;

9. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің талдау бірлігі шығармашылық педагогикалық әрекет;

10. табиғат, қоғам және сананың басым заңдылықтарын білу;

11. адам жайында оның жетік тұлға ретінде тани білу;

12. тарихи және қазіргі болмысын меңгеру тәсілдерін білу;

13. ақпаратты жинақтарын өңдеу, қолданудың соңғы техникасын меңгеру;

14. педагогикалық қызметті басқару мәселесін шешу.

15. «Адамның адамшылдығы… жақсы ұстаздан болады». Ыбырай Алтынсарин

16. «Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс». В.А.Сухомлинский

17. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің үш компоненті бар: - аксиологиялық; - технологиялық; - жеке бастық-шығармашылық.

18. Оқытушының кәсіби дайындығына қойылатын талаптар: - - өз мамандығының тұлғалық және әлеуметтік мәнділігін сезіну; - мәдениеттің берілуін қамтамасыз ететін білім беру жайында тұтас түсінікті қалыптастыру; - ғылыми гуманистік көзқарасты меңгеру; - табиғат пен қоғам дамуының негізгі заңдылықтарын білу; - Қазақстан Республиксы Конституциясының этикалық және құқық нормаларын білу; - таным тәсілдерін меңгеру; - пәндік білімін кәсіби тілмен жеткізе білу; - қарым-қатынас орнату іскерлігін дамыту.

18.1. "Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді."Ғабит Мүсірепов

19. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: Жарықбаев Қ., Табылдыев Ә. "Әдеп және жантану". Берікұлы Н. Педагогика оқу құралы 2004ж . Интернет желісі.

20. Кәсіби-педагогикалық мәдениетті жүзеге асыру және қалыптастыру ерекшеліктері дара шығармашылық, психофизиологиялық және жас ерекшелік, жеке тұлғаның әлеуметтік-педагогикалық тәжірибесімен шарттасып жатады.

21. "Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін:әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым."К.Д.Ушинский