ห้องเรียนในโลกอนาคตของฉัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ห้องเรียนในโลกอนาคตของฉัน by Mind Map: ห้องเรียนในโลกอนาคตของฉัน

1. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี

1.1. อินเตอร์เน็ต

1.2. คอมพิวเตอร์

1.3. จอโปรเจคเตอร์

2. ระบบAI

2.1. ระบบตรวจจับนักเรียนในการเข้าออกห้องเรียน

2.2. ระบบเปิดปิดไฟในห้องเรียน

2.3. ระบบประเมินนักเรียน

3. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลงมือ

3.1. เน้นให้นักเรียนได้ลงมือจริง

3.2. เน้นให้นักเรียนเข้าใจด้วยการทำเอง

4. การส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

4.1. ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน