Nghiên cứu marketing: hành vi mua vớ của Gen Z

Giải thích Nghiên cứu Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nghiên cứu marketing: hành vi mua vớ của Gen Z by Mind Map: Nghiên cứu marketing: hành vi mua vớ của Gen Z

1. Câu hỏi

1.1. Đi tìm

1.1.1. Google

1.1.2. Hội nhóm

1.1.3. FB

1.1.4. Forum

1.1.5. Chuyên gia

1.1.6. Sách, tài liệu

1.1.7. Đi hỏi trực tiếp khách hàng

1.1.7.1. Fresh

1.1.7.2. Trực diện ngay vấn đề

2. Cách đi nghiên cứu (cách đi trả lời câu hỏi)

2.1. Nghiên cứu tài liệu (desk research)

2.2. Khảo sát (survey)

2.2.1. Bảng câu hỏi

2.3. Nghiên cứu thử nghiệm (rất thường thay trong digital)

2.3.1. Test QC khuyến mãi Mắt kính 20.10

2.3.2. Version B: QC KM mắt kính 20.10 (thay đổi màu)

3. Đi khảo sát

3.1. Khảo sát ai?

3.1.1. Tệp KH của brand

3.2. Điều gì xảy ra khi KS sai?

3.2.1. Ko có câu trả lời chính xác

3.2.2. sai số trong khảo sát

3.2.2.1. sai số do chọn mẫu

3.2.2.2. sai số do lúc làm khảo sát

3.3. Cần khảo sát bao nhiêu?

4. Lấy mẫu

4.1. mẫu xác suất

4.1.1. Cho tin cậy cao hơn

4.1.2. random

4.1.3. phân tầng

4.1.4. theo cụm

4.1.5. hệ thống

4.1.5.1. n = 2

4.2. mẫu phi xác suất

4.2.1. Cho tin cậy thấp

4.2.2. Có sự thiên lêch (bias)

4.2.3. Ít tốn kém

4.2.4. thuận tiện

4.2.5. phán đoán

5. Làm bảng câu hỏi

5.1. Mục tiêu bảng hỏi?

5.2. Đối tượng em hỏi

5.3. Cấu trúc bảng hỏi

5.3.1. Phần GT

5.3.2. Phần gạn lọc

5.3.2.1. đã tưng mua vớ hay chưa?

5.3.3. Nội dung trọng tâm

5.3.3.1. Tập trung các câu hỏi làm rõ được vấn đề cần NC

5.3.4. Nhân khẩu học / Survey profiles

5.4. Kiểu câu hỏi khi làm KS

5.4.1. Câu hỏi đóng

5.4.2. Câu hỏi về mức độ

5.5. Lỗi thường gặp

5.5.1. Hỏi 2 vấn đề vô 1 câu

5.5.2. Câu hỏi tối nghĩa "hỏi xong ko biết hỏi gì"

5.5.3. Câu hỏi mớm trước câu trả lời

6. Thang đo trong NC

6.1. Định danh

6.1.1. câu hỏi phân nhóm, lựa chọn brand, giới tính

6.2. Thứ bậc

6.2.1. Có tính thứ tự, từ nhỏ > lớn

6.2.2. Thu nhập: <3tr, 3tr-5tr, 5tr-10tr, 10tr-20tr, >20tr

6.2.3. Mức giá: 99K, 199K, 299K...

6.3. Khoảng

6.3.1. Likert

6.3.1.1. Mức độ đồng ý của khách hàng từ 1 -> 5

6.4. Tỉ lệ

6.4.1. Con số cụ thể

6.4.1.1. Bạn bao nhiêu tuổi?....