Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы

1. Коммуникативті қабілеттілік;

1.1. Педагогикалық қабілеттер оқытушы кәсібін табысты меңгерудің маңызды шарты болғанымен ол шешуші кәсіптік қасиет емес.

2. Авторитарлық қабілеттілік ;

3. Ұйымдастырушылық қабілеттілік;

4. Сөз сөйлеу қабілеттілік;

5. Перцептивті қабілеттілік;

6. Академиялық қабілеттілік;

7. Дидактикалық қабілеттілік;

8. Жалпы қабілеттілікке кез-келген адамға тән іс-әрекетте жететін жоғарғы табыстар жатса, арнайы қабілеттілікке педагогикалық қызметте табысқа жеткізетіндер жатады:

9. Кәсіпті-педагогикалық, пәндік білімі мен шеберлігі, кәсіптік икемділігі.

10. Өзіндік қасиеттері, оның ішінде бағыттылық;

11. Қабілеттілік;

12. Тұлғаның психофизиологиялық қасиеттері оның субъекті рөлін іске асырудың алғашқы негіздері ретінде;

13. Педагогикалық қызметінің субъекті құрылымның төмендегідей компоненттерін ерекшелейді:

14. Ғылыми - зерттеу қызметі - жаңа білім алуды іздестіру, білімдерді жүйөге келтіру, ғылыми білімдерді оқу біліміне аудару;

15. Жоспарлау қызметін - жоспар және оқу бағдарламаларын, силлабус, оқу - әдістемелік кешенін дайындау;

16. Әдіскерлік қызметі - оқыту тәжірибесін қорытындылау, оқытудың тиімді әдіс - тәсілдерін анықтау;

17. Пән оқытушысы ретінде сабақ өткізу

18. ЖОО - ның оқытушысы педагогикалық қызметтің бірнеше түрлерін орындайды:

19. Жоғары мектеп - экономика мен әлеуметтік сфераның әр түрлі салаларына жоғары білікті мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарының жиынтығы.

20. Жоғары мектептегі оқытушының педагогикалық қызметі болашақ маманның тұлғалық қалыптасуына, кәсіби дайындығына бағытталған

21. Тәрбие жұмысы - тәрбие ортасын ұйымдастырудағы, студенттерді тұлға ретінде үйлесімді қалыптастыру мақсатында әр түрлі қызметті басқару.

22. Оқытушыға тән ең міндетті қасиет – гуманизм. Гуманды қарым-қатынас оқушының жеке басына деген ықыластан, оқушыға жаны ашудан, оған көмек көрсетуден, оның пікірін, даму ерекшілік жағдайларын сыйлаудан, оқушының білімді меңгеру іс-әрекетіне деген жоғары талаптан, оның жеке басының дамуына қамқорлық жасаудан құралады. Оқушылар алдымен мұғалімнің бұл қасиеттерін көріп оған еріксіз електей бастайды, бірте-бірте өз бойларынан да осы қасиеттерді тәрбиелей бастайды, гуманизм тұрғысынан тәжірибе жинақтайды.