INTEGRACIÓ D'EINES TECNOLÒGIQUES A L'EDUCACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INTEGRACIÓ D'EINES TECNOLÒGIQUES A L'EDUCACIÓ by Mind Map: INTEGRACIÓ D'EINES TECNOLÒGIQUES A L'EDUCACIÓ

1. CANVI DE PARADIGMA EDUCATIU

1.1. NOUS ROLS

1.1.1. DOCENT

1.1.1.1. DISSENYADOR

1.1.1.2. GUIA

1.1.1.3. GESTOR

1.1.1.4. AVALUADOR

1.1.2. ALUMNE

1.1.2.1. ACTIU EN L'APRENENTATGE

1.1.2.2. ACTIU EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES REALS

1.1.2.3. COMPETENT

1.1.2.4. DESENVOLUPA HABILITATS SOCIALS (TREBALL COL·LABORATIU)

1.2. REPTES EDUCATIUS

1.2.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC

1.2.1.1. APRENENTATGE COL·LECTIU

1.2.1.2. PEDAGOGIA CONTEXTUALIDA I REAL

1.2.1.3. REA

1.2.1.4. PERSONALITZACIÓ

1.2.1.5. APRENENTATGE FLEXIU

1.2.1.6. APRENENTATGE REFLEXIU

1.2.2. INNOVACIÓ

1.2.2.1. DESCONCORDÀNCIA ENTRE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I L'APLICACIÓ EDUCATIVA

1.2.2.1.1. SOLUCIÓ

1.2.3. INTRODUCCIÓ NOVES METODOLOGIES

1.2.3.1. PEDAGOGIA

1.2.3.2. TIC

1.2.4. ALFABETITZACIÓ DIGITAL

1.2.4.1. DEFINICIÓ LANKSHEAR I CONOLE (2006)

1.2.4.1.1. CAPACITAT DE COMPRENDRE I UTILITZAR INFORMACIÓ DE DIFERENTS FONTS

1.2.4.1.2. INTERACCIÓ I INTERPRETACIÓ DE CONTEXTOS MULTIMÈDIA RICS

1.2.4.1.3. APRENENTATGE EXPERIMENTAL I PER ASSAIG-ERROR

1.2.4.1.4. DIVERSITAT DE RECURSOS

1.3. DILEMES

1.3.1. EL MESTRE JA NO ÉS L'ÚNICA FONT DE CONEXEMENT.

1.3.2. REPLANTEJAMENT DEL PROCÉS D'ENSENYANÇA- APRENENTATGE

1.3.3. BRETXA DIGITAL AMPLIA (ECONÒMICA I COMPETENCIAL).

1.3.4. FOMENT NOVES FORMES D'APRENENTATGE.

2. LA INTEGRACIÓ DE LES TIC I L'ACTUAL MARC EDUCATIU

2.1. DIFICULTATS

2.1.1. FALTA DE FORMACIÓ DOCENT EN L'ÀMBIT DIGITAL

2.1.2. DIFICULTATS TEMPORALS EN LA INTEGRACIÓ DE LES TIC EN LES PROGRAMACIONS

2.1.3. ABSÈNCIA DE PROFESSIONALS TIC I ORIENTADORS.

2.1.4. INSUFICIÈNCIA DE MAQUINÀRIA

2.2. CONDICIONANTS POLÍTICS

2.2.1. COMPETÈNCIA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

2.2.1.1. DESENVOLUPEN PROJECTES I PLANS D'INTRODUCCIÓ DE LES TIC

2.2.1.2. DISSENY DE MESURES PER L'ADMINISTRACIÓ D'INFRAESTRUCTURES

2.2.1.3. DESENVOLUPAMENT DE PORTALS EDUCATIUS

2.2.1.4. DISSENY DE RECURSOS EDUCATIUS

2.3. PERSPECTIVA I IMPLICACIÓ DEL DOCENT

2.3.1. GENERALMENT PLANTEGEN

2.3.1.1. ACTIVITATS DE CERCA D'INFORMACIÓ

2.3.1.2. ELABORACIÓ DE TREBALLS AMB PROCESSADORS DE TEXTOS

2.3.1.3. ÚS DE LA PDI

3. LA DISRUPCIÓ A L'ESCOLA

3.1. RUPTURA AMB EL MODEL EDUCATIU TRADICIONAL

3.1.1. CURRÍCULUM

3.1.2. METODOLOGIA

3.1.3. CONTINGUTS

3.1.4. FORMES AVALUADORES

3.2. IMPLEMENTACIÓ D'UN MODEL BASAT EN L'EDUCACIÓ TRANSMÈDIA

3.2.1. ÚS DE DIFERENTS EINES I MITJANS QUE PERMET L'ADAPTACIÓ D'UN CONTINGUT A DIFERENTS ESTILS D'APRENENTATGE

3.2.1.1. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES (HOWARD GRADNER)

3.2.1.2. EINES REALISTES

3.2.1.3. EXPERIÈNCIA MOTIVADORA

3.2.1.4. CERCA A PROBLEMES REALS I COMPLEXOS