CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYẾN ĐI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYẾN ĐI by Mind Map: CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYẾN ĐI

1. Các yếu tố ảnh hưởng

1.1. Quy trình công nghệ

1.1.1. Đa dạng các nền tảng để khách hàng tiếp cận

1.1.2. phản hồi khách kém

1.2. Đội ngũ lao động

1.2.1. Đại diện công ty, trực tiếp phục vụ khách

1.2.2. Chưa tận tâm

1.3. Du khách

1.3.1. KDL ảnh hưởng lẫn nhau

1.3.2. Chưa quản lý các khách hàng tốt

1.4. Nhà cung cấp

1.4.1. Tiếp cung ứng dịch vụ và phục vụ khách

1.4.2. Cung ứng không đảm bảo

1.4.2.1. Tiếp xúc của nhân viên và khách suốt chuyến đi

1.5. Đại lý du lịch

1.5.1. Hỗ trợ công ty

1.5.2. Làm việc chểnh mảng, cung cấp sai/thiếu thông tin

1.6. Yếu tố môi trường - thời tiết

1.6.1. ảnh hưởng lớn đến cảm nhận chất lượng

1.6.2. không thể kiểm soát

1.7. Sự tiếp xúc

1.7.1. cảm nhận không đồng đều về chất lượng ở mỗi nhân viên tiếp xúc

2. Giải pháp nâng cao chất lượng

2.1. Quy trình công nghệ

2.1.1. quản lý lại chất lượng làm việc

2.1.2. các quy định và chính sách thưởng/phạt

2.2. Đội ngũ lao động

2.2.1. đào tạo lại

2.2.2. bài kiểm năng lực, nghiệp vụ

2.2.3. Chính sách khuyến khích tinh thần và quy định thưởng, phạt

2.3. Du khách

2.3.1. Phân loại, quản lý các nhóm khách hàng

2.3.2. đào tạo kỹ năng ứng xử cho HDV

2.4. Đại lý du lịch

2.4.1. Nhà cung cấp

2.4.1.1. Làm việc lại với đối tác để chấn chỉnh

2.4.1.2. Tìm kiếm đối tác mới

2.4.2. Yêu cầu đại lý liên lạc, làm rõ về lỗi của mình với khách

2.4.3. Ngưng hợp tác với đại lý du lịch ngoan cố

2.5. Yếu tố môi trường - thời tiết

2.5.1. sát sao hơn trong thiết kế và duyệt CTDL

2.5.2. liên lạc với khách tặng voucher

2.6. Sự tiếp xúc

2.6.1. Phân loại hướng dẫn viên

3. Tầm quan trọng của chuyến đi với lòng trung thành

3.1. thỏa mãn nhu cầu, hài lòng

3.2. tin tưởng

3.3. định vị hình ảnh trong tâm trí khách

3.4. tăng tần suất quay lại