Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

1. Behov by Mind Map: 1. Behov
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

1. Behov

2. Hvad er behovet for at inddrage denne teknologi/undervise på denne måde?

3. Kan anvendelsen af IT give en pædagogisk merværdi i forhold til faget, inspiration, motivation ...

4. Er dit læringssyn i overensstemmelse med de 6 principper i "Skolen i Bevægelse"

1. Undervisningens mål

Læringsmål og trinmål

Faghæfte 48

5. Hvordan passer forløbet ind i elevernes generelle digitale kompetenceudvikling?

6. Er der sammenhæng med undervisningen i andre fag i klassen og på årgangen? Klasseteam- og årgangsteam.