Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Buzz-ord by Mind Map: Buzz-ord

1. Web 2.0 NB

1.1. Hvad er Web 1.0?

1.2. Hvad er Web 2.0?

1.3. Hvilke konkrete programmer kender/bruger vi?

1.3.1. Se Jeppe Bundsgårds slides

1.4. Forskel mellem web 1.0 og 2.0 se figur på s. 70 i didaktik 2.0

2. Teori

2.1. Tankpasser?

2.2. Behaviorisme?

2.2.1. Skinner

2.3. Mead og Dewey

2.3.1. Learning by doing

2.3.2. Erfaringspædagogik

2.4. Konstruktivisme

2.4.1. Piaget

2.4.1.1. Dannelsesideal: Msk. konstruerer selv sin måde at være bekendt med sig selv og sin omverden

2.4.1.2. Viden kan ikke overføres fra lærer til elev - den skal konstrueres..

2.5. Socialkonstruktivisme

2.5.1. Vygotskij

2.5.1.1. Zone for nærmeste udvikling

2.5.1.2. Siilladsering

2.5.2. Dannelsesideal: fleksible og frigjorte mennesker

2.6. Kognitivisme

2.6.1. Dannelsesideal: det kreative msk. anvender kulturel viden som grundlag udvikling af kulturen

2.6.2. Grundlag: naturvidenskab, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab

3. Begrebsafklaringer:

3.1. Didaktik

3.1.1. Hvad er didaktik 1.0?

3.1.2. Hvad er didaktik 2.0?

3.1.3. Hvordan er eleverne didaktiske meddesignere?

3.1.4. Hvad er IT-baseret fagdidaktik?

3.1.4.1. Figur

3.1.5. Stilladsering

3.1.5.1. Undervisningsloop

3.1.5.2. Evalueringsloop

3.1.5.3. Vejledningsloop

3.1.5.4. Zig zagmodellen

3.1.6. Didaktiske digitale læremidler

3.2. Faghæfte 48

3.2.1. Hvilket indhold?

3.3. Nyt punkt

3.4. Viden

3.4.1. Vidensniveauer

3.4.1.1. 1. ordens viden

3.4.1.2. 2. ordens viden

3.4.1.3. 3. ordens viden

3.4.1.3.1. Hvad er ny viden?

3.4.1.4. Se Jeppe Bundsgaards model om

3.4.1.5. se. figur s. 76 i didaktik2.0 om vidensniveauer

3.4.2. Videndeling

3.5. Lærermidler

3.5.1. Semantiske

3.5.2. Didaktiske

3.5.3. Funktionelle

3.6. Kildekritik

3.6.1. Hvordan?

3.6.1.1. Mesterlæreprincippet

3.6.1.2. Kvalificering/validering af valgte materialer i elevgrupper

4. Tiltag på skolen Jette

4.1. Diskussioner i fagteam

4.2. Pædagogisk dag/weekend

4.3. Vidensdeling kolleger imellem - fast punkt på pæd møde

4.4. Resourcepersonmodellen

4.4.1. Superbrugere

4.5. Ambassadørmodellen

4.5.1. IT-patruljer (elever)

4.5.2. Onsdagsnørder (elever)

4.6. Telefonkæden

4.6.1. Fra 4. klasse til 2. klasse

4.7. Teori: Didaktik 2.0

5. Vidensamfundet Michael

5.1. Fra industri- til videnssamfund

5.2. Skolen i vidensamfundet

5.3. Eleverne i vidensamfundet

5.4. dannelse i vidensamfundet

6. Forudsætninger

6.1. Teknisk udstyr

6.1.1. Stand

6.1.2. Tilgængelighed

6.1.3. Hvad skal vi vælge?

6.1.3.1. IWB

6.1.3.2. PCer

6.1.3.3. Tablets

6.1.3.4. Mobiltelefoner

6.2. Lærerkompetencer

6.2.1. Videreuddannelse

6.3. Elevkompetencer

6.3.1. Knapkompetencer

7. Litteraturhenvisninger

8. Problemformulering

9. Kollaborativt arbejde

9.1. Google docs

9.2. Brug af wiki

9.3. Brug af blog

9.4. Mindmeister

9.5. Prezi

10. Disponering af opgaven

10.1. Titelblad (forside)

10.2. Indholdsfortegnelse

10.3. Indledning Jette

10.3.1. begrundelse for valg af emne

10.4. hvordan opgaven er opbygget

10.5. Vidensamfundet Michael

10.5.1. skolen i vidensamfundet

10.5.1.1. Peger på faghæfte 48

10.6. Problemformulering

10.6.1. • Hvordan kan vi facilitere elevernes læring i praksisfællesskab med brug af web 2.0 værktøjet Wiki?

10.7. Gennemgang af metode (læsevejledning)

10.8. Gennemgang af teori

10.8.1. Socialkonstruktutivisme, Jette

10.8.2. Erfaringspædagogik

10.8.3. Hvad er didaktik 2.0?

10.8.3.1. eleverne som didaktiske designere

10.9. Diskussion

10.9.1. Hvad kan web 2.0?

10.10. Brug af wiki i projektarbejdet

10.10.1. NB kigger på praktisk forløb

10.11. Sammenfatning

10.12. Konklussion

10.13. Perspektivering

11. Nyt punkt

12. Nyt punkt

13. Nyt punkt

14. Nyt punkt

15. Nyt punkt