ELBARRIEN BIZIMODUA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELBARRIEN BIZIMODUA by Mind Map: ELBARRIEN BIZIMODUA

1. MOTAK

1.1. FISIKOA EDO MOTORRA eguneroko bizitzan eragina duten funtzio motorrak falta

1.2. SENTSORIALA

1.3. INTELEKTUALA

1.4. PSIKIKOA

2. ERRAZTASUNAK

3. ZAILTASUNAK

4. OBJEKTU LAGUNTZAILE

4.1. Entzungailua

4.2. Bastoia

4.3. Gurpildun aulkia

4.4. Muletak

4.5. Itsu-txakur

4.6. Protesiak

5. AISIALDIA

5.1. LANBIDE

5.2. KIROLA