TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG by Mind Map: TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

1. TIẾN HÓA

1.1. HỘP SỌ

1.2. LỒNG NGỰC

1.2.1. NỞ RỘNG

1.3. CỘT SỘNG

1.3.1. CONG 4 CHỖ

1.4. XƯƠNG

1.4.1. CHẬU

1.4.1.1. NỞ

1.4.2. ĐÙI

1.4.2.1. LỚN

1.4.3. GÓT

1.5. BÀN CHÂN

1.5.1. HÌNH VÒM

1.6. TAY

1.6.1. KHỚP

1.6.1.1. LINH HOẠT

1.6.2. CƠ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN

1.6.2.1. CẲNG TAY

1.6.2.2. CÁNH TAY

1.6.2.3. BÀN TAY

1.6.2.4. NGÓN TAY

1.6.2.4.1. NGÓN TAY CÁI LINH HOẠT NHẤT, ĐỐI DIỆN 4 NGÓN CÒN LẠI

2. VỆ SINH

2.1. RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

2.2. LAO ĐỘNG VỪA SỨC

2.3. CHỐNG VẸO CỘT SỐNG

2.4. DINH DƯỠNG HỢP LÝ

2.5. TẮM NẮNG